Hoppa till innehåll

Nyproduktion

Att förmedla nyproduktionsprojekt är ofta en mer komplex process än att förmedla successionslägenheter. Vi har lång erfarenhet av att förmedla nyproduktion, och varje projekt tilldelas en förmedlare som ansvarar för förmedlingsarbetet från uppstart till hyresgästförslag.

Så här hjälper vi dig

Förberedelser

Din kontaktperson börjar alltid med att gå igenom förutsättningar och vilket material vi behöver för att komma i gång. Tillsammans diskuterar vi också igenom vilken kravprofil som de sökande ska matchas mot. Vi bestämmer hur den löpande avstämningen ska se ut.

Marknadsföring

Redan innan det är dags att starta förmedlingen så publiceras projektet på vår hemsida. Vackra bilder, en trevlig text och regelbunden information till de som skriver upp sig på prenumerationsmejl hjälper att skapa intresse inför förmedlingsstart. Vi använder också våra sociala kanaler för marknadsföring av ditt projekt och det finns alltid möjlighet för dig att ha en direktkontakt med vår marknadsavdelning för att bolla idéer och få råd. 

Förmedling

Cirka 8–12 månader före inflyttning är det lämpligt att börja förmedla projektet. Då har de som är intresserade av projektet möjlighet att registrera sitt intresse och planera sin flytt i god tid och det är tillräckligt med tid för att säkerställa att så många lägenheter som möjligt är uthyrda till inflyttning. Under förmedlingsperioden har vi regelbunden kontakt och följer tillsammans utvecklingen av projektet. 

Visning

Visning av nyproduktion sker oftast på ritning, men vi vet att en inbjudan till en visningslägenhet eller ett informationsmöte är uppskattat. Vi hjälper givetvis till att bjuda in till detta!  

Vi arbetar för att skapa en så effektiv, kort och enkel process som möjligt. Det ger färre avhopp och skapar en bra start för dig och din nya hyresgäst. Vår erfarenhet och kompetens tillsammans med ett regelbundet och nära samarbete med dig under hela processen hjälper oss att uppnå ett lyckat och väl genomfört förmedlingsarbete av dina nyproducerade lägenheter!