Hoppa till innehåll

Om Boplats Syd

"Vår vision är att vara det självklara valet för både bostadssökande och hyresvärdar." 

Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling med ett regionalt uppdrag. Bolaget är helägt av Malmö Stad och har som syfte att skapa en effektiv hyresmarknad, att främja bostadsförsörjningen och underlätta för inträde på bostadsmarknaden. 

Boplats Syd arbetar för att underlätta rörligheten mellan kommunerna och förmedlar hyresrätter från över 60 privata och kommunala hyresvärdar i stora delar av Skåne och i delar av Blekinge.

Förmedling av hyresrätter sker i ett enkelt och transparent system fritt från diskriminering. Lägenheter tilldelas den sökande med längst kötid som uppfyller de krav hyresvärden satt.

 

Boplats Syd i siffror

Under 2022 har Boplats Syd förmedlat 9 441 lägenheter från 61 hyresvärdar i 25 kommuner.

Det här betyder att vi varje arbetsdag har kunnat ge 37 personer beskedet att de fått en lägenhet genom Boplats Syd. I många fall handlar det om personer som får sin allra första egna bostad och kan inleda en viktig fas av sitt liv.

Antalet medverkande hyresvärdar var 61 vilket är en ökning på 6 hyresvärdar från föregående år. En till kommunal hyresvärd har anslutit sig till oss under 2022. 

Flest lägenheter, 6 920, har förmedlats i Malmö. Vi har förmedlat lägenheter i fyra nya kommuner, och ser störst ökning procentuellt i Trelleborg och Lund.  

Antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd har under 2022 ökat med ungefär 8%, från 121 482 personer till 131 341 personer.

Den genomsnittliga kötiden för att få hyreskontrakt genom Boplats Syd har legat på ungefär samma nivå de senaste sex åren, mellan 3,1 och 3,3 år. Den genomsnittliga kötiden 2022 var 3,3 år.

Nytt för 2022 är att vi introducerar mätning på mediankötid för att få en mer nyanserad bild då ytterligheterna faller bort. Mediankötiden låg på 2,5 år.

Över hälften av alla som har fått ett förstahandskontrakt via Boplats Syd under året har stått under tre år i kö. Över en fjärdedel av alla lägenheter gick till personer med under ett års kötid.  

Karta över Skåne som visar vilka kommuner Boplats Syd finns i.

Årsredovisningar

Detaljerad årsstatistik

Organisation

Boplats Syd är en politiskt styrd organisation vars styrelse består av folkvalda politiker i Malmö kommun. Styrelsen utser VD som i sin tur tillsätter ledningsgrupp samt ansvarar för företagets organisation och löpande förvaltning. 

Ledningsgrupp

Du är välkommen att kontakta en medlem i ledningsgruppen via mejl enligt följande: fornamn.efternamn@boplatssyd.se

Anders Sjögren T.f. Anders Sjöström

Anders Sjögren
VD 

Nermin Delilovic Teamchef marknad och digital utveckling

Nermin Delilovic
Teamchef marknad och digital utveckling 

Frans Stoops, Administrativ chef

Frans Stoops
Administrativ chef

Emelie Backman Teamchef kundtjänst

Emelie Backman
Teamchef bostadsförmedling


Styrelse

Sven-Erik Rasmusson (S) ordförande

Niclas Röhr (M) vice ordförande  

Berit Landelius (S) ledamot

Uno Hansson (SD) ledamot

Lotta Björk (S) suppleant

José Gasalho (S) suppleant

Bill Jönsson (M) suppleant