Hoppa till innehåll

Om Boplats Syd

"Vår vision är att vara det självklara valet för både bostadssökande och hyresvärdar." 

Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling med ett regionalt uppdrag. Bolaget är helägt av Malmö Stad och har som syfte att skapa en effektiv hyresmarknad, att främja bostadsförsörjningen och underlätta för inträde på bostadsmarknaden. 

Boplats Syd arbetar för att underlätta rörligheten mellan kommunerna och förmedlar hyresrätter från över 60 privata och kommunala hyresvärdar i stora delar av Skåne och i delar av Blekinge.

Förmedling av hyresrätter sker i ett enkelt och transparent system fritt från diskriminering. Lägenheter tilldelas den sökande med längst kötid som uppfyller de krav hyresvärden satt.

 

Boplats Syd i siffror

Boplats Syd förmedlar 40 bostäder varje arbetsdag. Under 2021 har Boplats Syd förmedlat 10 051 lägenheter i 21 skånska kommuner och för första gången har vi förmedlat en lägenhet utanför länet, Ronneby i Blekinge.

Det här betyder att vi varje arbetsdag har kunnat ge 40 personer beskedet att de fått en lägenhet genom Boplats Syd. I många fall handlar det om personer som får sin allra första egna bostad och kan inleda en viktig fas av sitt liv.

Antalet medverkande hyresvärdar var 54 vilket är ungefär lika många som för rekordåret 2020 vilket kan tolkas som att vi har etablerat en bra relation med de nytillkomna hyresvärdarna.

Flest lägenheter, 7 550, har förmedlats i Malmö. Det innebär en ökning med 12 % jämfört med 2020. Den förhållandevis största ökningen i de kommuner som vi även föregående år förmedlade lägenheter i finns i Svedala. Där har antalet förmedlade lägenheter ökat med 81,8 % till 160 st.

Antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd har under 2021 ökat med 7%, från 111 763 personer till 121 482 personer.

Medelkötiden för bostadssökande som tilldelades lägenheter under 2021 var 972 dagar, vilket är något kortare än 2020.

Hälften av lägenheterna tilldelades de med en kötid på under 2 år och nästan var tredje bostad förmedlades till personer med kötid under 1 år.

Medelkötiden för nyproduktion sjönk markant under året, från 752 dagar till 572 dagar, en minskning med 24%. Längst är kötiden för seniorboende och kortast för studentbostäder och trygghetsboende.

Karta över Skåne som visar vilka kommuner Boplats Syd finns i.

Årsredovisningar

Detaljerad årsstatistik

Organisation

Boplats Syd är en politiskt styrd organisation vars styrelse består av folkvalda politiker i Malmö kommun. Styrelsen utser VD som i sin tur tillsätter ledningsgrupp samt ansvarar för företagets organisation och löpande förvaltning. 

Ledningsgrupp

Du är välkommen att kontakta en medlem i ledningsgruppen via mejl enligt följande: fornamn.efternamn@boplatssyd.se

Krister Hjelm, VD

Krister Hjelm
VD

Frans Stoops, Administrativ chef

Frans Stoops
Administrativ chef

Emelie Backman Teamchef kundtjänst

Emelie Backman
Teamchef bostadsförmedling

Nermin Delilovic Teamchef marknad och digital utveckling

Nermin Delilovic
Teamchef marknad och digital utveckling 


Styrelse

Emelie Malm (S) Ordförande

Niclas Röhr (M) vice ordförande  

Stefan Claesson (SD) ledamot

Inger Lindbom Leite (S) ledamot

Joseph Prai (S) ledamot

Adrian Kaba (S) suppleant

Berit Landelius (S) suppleant

Martin Molin (C) suppleant