Hoppa till innehåll

Om tillgänglighet

Vi strävar efter att allt innehåll på boplatssyd.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för boplatssyd.se. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Den nivå av tillgänglighet som boplatssyd.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Vi arbetar löpande med att åtgärda bristerna. 

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • De flesta filmer på webbplatsen är textade men inte alla. Alla filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att textas.
  • Det förekommer enstaka bilder med infografik.
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av en extern part för att granska och åtgärda bristerna i tillgängligheten på boplatssyd.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Dela med dig av dina synpunkter till oss

Tänk på att inte lämna personnummer eller känslig information här.