Hoppa till innehåll

Om webbplatsen

  1. Villkoren gäller mellan dig och Boplats Syd AB (556462-1083) vid ditt besök på, eller interagerande med, Boplats Syds webbplats www.boplatssyd.se (Webbplatsen). Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du användarvillkoren.
  2. Boplats Syd ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst göra ändringar i material, information och funktionalitet på Webbplatsen. Boplats Syd äger också rätt att när som helst ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren och ändringar av dessa kommer att publiceras på Webbplatsen. Du rekommenderas att läsa igenom de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen.
  3. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post. Du ansvarar själv för den information som du själv använder dig av vid nyttjande av Webbplatsen.
  4. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på Webbplatsen. Boplats Syd ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på Webbplatsen.
  5. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer Boplats Syd (eller tredje man). Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på Webbplatsen för ditt eget personliga bruk men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet.
  6. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar som exempelvis s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen (t.ex. för att registrera eller reproducera information, göra intresseanmälningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen). Du får inte heller störa eller påverka den av Boplats Syd avsedda funktionaliteten på Webbplatsen, eller kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Boplats Syd har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen.
  7. Du får hänvisa till Webbplatsen genom länkning. När du länkar till Webbplatsen får du inte använda dig av Boplats Syds eller anslutna fastighetsägares symboler eller varumärken. Boplats Syd ansvarar inte för länkning till Webbplatsen, t.ex. brutna länkar som kan inträffa om Webbplatsen ändrar adress (URL).
  8. Du får endast använda s.k. hypertextlänkning där användaren dirigeras direkt till Webbplatsen och inte använda länkning där Boplats Syds information hamnar inom ramen för en annan webbplats eller på ett sådant sätt att det kan framstå som att Boplats Syd har något samband med annat företag eller annan organisation eller på annat sätt så att länkningen är vilseledande eller kan missförstås (t.ex. djuplänkning).