Hoppa till innehåll

Statistik

På denna sida presenteras förmedlingsstatistik för Boplats Syd. Här kan du se hur många bostäder som förmedlats under året och hur lång kötid som krävdes. Du kan läsa en begreppsförklaring under rapportvyn.

Observera att det kan ta en liten stund för rapporterna att bli synliga då de är inbäddade från ett externt verktyg. Rapporterna fungerar bäst med desktopwebbläsare, använd Chrome, Firefox eller Edge för bäst användarupplevelse.

Begreppsförklaring

Antal förmedlade bostäder

Antal bostäder som Boplats Syd förmedlat från hyresvärd till sökande.

Köår

Antal år som den sökande hade stått i kö när denne skrev kontrakt för en bostad.

Brytpunkten mellan köår fungerar förenklat som födelsedagar. 0 köår innebär att den sökande hade stått i kön mindre än 365 dagar. 1 köår innebär att den sökande hade stått i kön mellan 365-729 dagar osv.

Genomsnittlig kötid

Medelvärdet som räknas ut som summan av köår delat på summan av antalet objekt.

Genomsnittlig månadshyra

Medelvärdet som räknas ut som summan av månadshyrorna delat på antal objekt.

Median kötid

Median kan vara ett lämpligt mått om kötiderna för förmedlade bostäder har en sned fördelning där det finns några bostäder som haft långa respektive korta kötider.  Om det förmedlats 100 bostäder med olika kötider så kan man sortera bostäderna efter kortast till längst kötid. Medianen blir då den faktiska kötiden för den 50:e bostaden i sorteringen.

Fastighetsstatus

Visar om bostaden förmedlats som nyproduktion, ombyggnation eller från det befintliga beståndet. En bostad förmedlas endast som nyproduktion vid det första förmedlingstillfället.

Boendetyp

En klassificering som anger om bostaden riktar sig till en specifik målgrupp.

Kötyp

Anger vilken kötyp som bostaden förmedlats med. Läs mer om olika kötyper här. Kötider | Boplats Syd

Kontakta info@boplatssyd.se om du har frågor om rapporternas innehåll eller utformning. Märk mejlet med Statistikrapport i webbverktyg i ämnesraden.