Vanliga frågor och svar

Vilka intyg ska jag som har försörjningsstöd skicka in?
Svar:

För att bli bjuden på visning måste du ladda upp ett beslut eller en beräkning som visar att bistånd har beviljats. Med e-tjänsten Mitt försörjningsstöd kan du själv gå in och öppna ditt senaste beslut om försörjningsstöd och ta ett foto eller en skärmbild av beslutet, som du sedan laddar upp på Mina sidor.

Om du inte använder e-tjänsten Mitt försörjningsstöd kan du ta din senaste beräkning och skanna den eller ta ett foto och ladda upp på Mina Sidor

Om du efter visning är aktuell för kontrakt så måste du ladda upp ett giltigt hyresintyg som avser den specifika lägenheten eller ett generellt hyresintyg där det framgår vilken högsta hyra som är godkänd. Detta intyg måste vara utfärdat i den kommun du avser att bo i.

Vilka intyg ska jag ladda upp?
Svar:

På ”Min sida” ser du vilka intyg som krävs för den inkomsttyp du registrerat att du har. Här kan du också ändra om det inte stämmer längre.

Vilka filformat går att ladda upp och hur stora kan filerna vara?
Svar:

Du kan använda de vanligaste bildformaten som jpg, png eller pdf. Filerna får vara max 4 MB.

Vilka är hyresvärdarnas krav?
Svar:

Hyresvärden beslutar om vilka krav som ska ställas för att man ska bli godkänd som hyresgäst. Hyresvärden anger vilka krav som hyresgästen  måste klara när lägenheten lämnas till Boplats Syd. Dessa villkor ändras inte efter att lägenheten publicerats på www.boplatssyd.se.
Kraven kan gälla: inkomst, betalningsanmärkningar, skötsamhet, ålder, familjestorlek och liknande och ska ställas lika på alla bostadssökande. Kraven får inte vara diskriminerande eller ändras under förmedlingens gång. Den bostadssökande måste alltid själv uppfylla kraven, men kan ta hjälp av en medsökande för att höja inkomsten. Den medsökande måste då också uppfylla hyresvärdens övriga krav.

Den sökande som har längsta kötiden och som uppfyller hyresvärdens krav ska erbjudas kontrakt på den sökta lägenheten
 

Vem kan söka lägenhet?
Svar:

Alla som registrerat sig och betalt årsavgiften. Du kan registrera dig först den månad du fyller 17 år, och för att skriva kontrakt måste du vara över 18 år.

Vem får bo i lägenheten jag söker?
Svar:

Du ska alltid ha för avsikt i bo i lägenheten själv. Har du medsökande så ska medsökande också ha för avsikt att bo med dig.

Varför vill ni få in mina intyg redan före visningen? Jag vet fortfarande inte om jag är intresserad förrän jag tittat på lägenheten.
Svar:

Vi vill göra förmedlingsprocessen säkrare och snabbare för alla inblandade, av två skäl: 

  1. En visning innebär att den hyresgäst som ska flytta ut öppnar sitt hem för främmande människor. Vi vill vara säkra på att de som kommer på visningen uppfyller kraven som ställs för att bli ny hyresgäst. Annars tvingas den utflyttande hyresgästen att visa sitt hem för människor som inte borde vara där. 
  2. Det går snabbare att skriva kontrakt med den nya hyresgästen om intygen är inlämnade före visningen. Det har varit ett stort problem att många som söker lägenheter inte har sina intyg i ordning. Det ger extra arbete och förseningar som drabbar många. 

Vi begär samma intyg som tidigare och den sökande har lika lång tid på sig som förut att lämna in sina intyg. Du som just nu inte söker någon lägenhet utan bara vill behålla din plats i kön behöver inte skicka in några intyg. Det är först när du sökt en lägenhet och är aktuell för visning som du måste ladda upp dem. 

Varför står det två köplatser?
Svar:

Allteftersom förmedlingen pågår kan det falla bort sökande (t ex att de blir inte godkända i anmärkningskontrollen, väljer att tack nej till visning eller tar bort sin intresseanmälan) och då kan du se det direkt eftersom din kötid ändras om de hade längre kötid än du. Din akutella kötid anges, och inom parantes ser du den kötiden som du hade när lägenheten avpublicerades.

Exempel: Hade du köplats 5 när lägenheten avpublicerades, och två andra sökande med längre kötid än du tar bort sina intresseanmälningar kommer det se ut följande på din Min sida:

Du har köplats: 3 (5)

 

Varför står det ett streck på min kötid?
Svar:

Om du inte längre är aktuell som sökande på en lägenhet pga att du exempelvis tagit bort din intresseanmälan, inte blivit godkänd i anmärkningskontrollen eller tackat nej till visning så kommer det markeras med ett streck - eftersom du då inte längre är med i processen. Du är borttagen.

Var du från början, när lägenheten avpublicerades på köplats 8 av de sökande, så kommer det att se ut följande på din Min sida:

Din köplats: - (8)

 

Varför kan jag inte göra så många intresseanmälningar som jag vill?
Svar:

Det kan tyckas konstigt, och rent av orättvist att man bara kan söka fem lägenheter åt gången.  Men om alla våra köande kunde söka alla lägenheter de önskade hade det försvårat processen att få en lägenhet ytterligare. Det hade varit många fler sökande på varje lägenhet, och oddsen för att samma sökande skulle hamna bland de översta 20 sökande på flertalet av sina sökta lägenheter är stor. Det skulle innebära att förmedlingen skulle ta mycket längre tid, att vi skulle behöva bjuda in till fler visningar och att den sökande som i slutändan fått en lägenhet också pga den utdragning förmedlingen riskerar att stå med dubbla hyror.

Redan idag med begränsningen 5 aktuella intresseanmälningar ser vi att det ofta är samma personen/personer som med sin kötid hamnar överst. Bara för att du skulle kunnat söka fler lägenheter skulle det inte öka dina chanser. Tyvärr.

Stockholms bostadsförmedling har utifrån sina erfarenheter valt att begränsa intresseanmälningarna till 3.

När det gäller nyproduktion så är det en helt annan typ av förmedling. De sökande är få, och lägenheterna svåruthyrda. Visning innebär ofta att de sökande ska tacka ja till lägenhet efter att ha sett den på ritning, eller besökt en visningslägenhet (och inte den faktiska lägenheten).

Varför har jag fått en varning?
Svar:

Varningar delas ut när du bryter mot köreglerna.
- Om du tackat Ja till visning och sedan inte kommer. 
- Om du har föreslagtits som hyresgäst till hyresvärden och hoppar av.

Detta är för att du genom ditt agerande sätter käppar i hjulet på vår uthyrningsprocess och upptagit en plats som en annan mer intresserad sökande borde haft i stället. 
 

Varför får jag en inbetalningsavi på årsavgiften jag redan betalat?
Svar:

Antagligen har påminnelsen skickats ut precis innan vi fick in din betalning. Det tar några bankdagar för oss att få betalningen. Om du nyligen betalat kan du bortse från betalningsavin. Känner du dig osäker kontaktar du vår Kundtjänst på mail info [at] boplatssyd.se eller telefon 010-20 22 500 så tittar vi gärna på ditt ärende.

Varför blir jag inte erbjuden visning?
Svar:

Det kan finnas flera olika anledningar till varför du inte blir kallad till visning. Den vanligaste är att din kötid inte räcker till därför att det finns andra sökande med längre kötid som anmält intresse för samma lägenhet som du. Det kan också bero på att du inte uppfyller de krav fastighetsägaren angivit för lägenheten eller att du inte blivit godkänd vid anmärkningskontrollen.
 

Varför ändrar sig min köplats hela tiden. Jag kan ha köplats 60 ena dagen och nästa dag kan jag ha åkt bak till plats 80.
Svar:

Att din köplats ändras beror på att under tiden som lägenheten finns publicerad på vår hemsida så kan vem som helst intresseanmälas sig på den.
De som då har en längre kötid än vad du har hamnar efterhand automatiskt före dig i kön. Först när anmälningstiden har gått ut och lägenheten inte längre finns publicerad på hemsidan kan du se din exakta köplats. 
Allteftersom förmedlingen pågår kan det falla bort sökande (t ex att de blir inte godkända i anmärkningskontrollen, väljer att tacka Nej till visning eller tar bort sin intresseanmälan) och då kan du se det direkt eftersom din köplats ändras om de hade längre kötid än dig. Din aktuella köplats anges, och inom parantes ser du den köplatsen som du hade när lägenheten avpublicerades.

Var ser jag mina inloggningsuppgifter?
Svar:

När du registrerar dig anger du ett användarnamn och ett lösenord, du väljer själv dina inloggningsuppgifter.

Var laddar min medsökande upp sina intyg?
Svar:

Det är den bostadssökande som laddar upp både sina egna och den medsökandes intyg. Det här gör du på samma sätt på ”Min sida”, men du väljer fliken Medsökande i stället

Vad innebär ett intyg?
Svar:

Ett intyg är ett dokument som visar att den registrerade inkomst du angivit stämmer. Det kan vara anställningsavtal, lönespecifikation, kontoutdrag som visar att lönen satts in på konto, utbetalningsplan, beräkningsbrev eller liknande.

Vad innebär det när min kötid står inom parantes?
Svar:

Allteftersom förmedlingen pågår kan det falla bort sökande (t ex att de blir inte godkända i anmärkningskontrollen, väljer att tack Nej till visning eller tar bort sin intresseanmälan) och då kan du se det direkt eftersom din kötid ändras om de hade längre kötid än vad du har.

Exempel: Hade du köplats 5 när lägenheten avpublicerades, och två andra sökande med längre kötid än dig tar bort sina intresseanmälningar kommer det se ut följande på din Min sida:

Din köplats: 3 (5)

Din aktuella kötid är då 3, och inom parantes ser du den kötiden som du hade när lägenheten avpublicerades, alltså 5.

Tar du bort din intresseanmälan efter att lägenheten börjat förmedlas kommer det se ut följande på din Min sida:

Din köplats: - (5)

Vad innebär depostion?
Svar:
Om din inkomst på egen hand eller tillsammans med din medsökande inte helt når upp till hyresvärdens krav så kan hyresvärden ändå ge dig möjlighet att intresseanmäla dig om du kan visa att du kan lämna säkerhet i form av deposition.Deposition innebära att du betalar en summa pengar till hyresvärden som hyresvärden förvarar under kontraktstiden. Du får tillbaka hela summan när du flyttar ut med avdrag för eventuella obetalda hyror eller kostnader för eventuella skador som uppstått. Godkänd deposition - ska vara minst tre månadshyror - ska lämnas i samband med kontraktsskrivning OBSERVERA att villkoren listade ovan är de lägst ställda kraven för borgensman. Hyresvärden kan komma att ställa ytterligare krav, vilka i så fall är angivna i lägenhetens kravtext.
Vad innebär den blå pricken med ett B?
Svar:

Vissa lägenheter är markerade med en blå prick med ett B, som står för boendetid. Det innebär att lägenheten i första hand förmedlas till befintliga kunder hos fastighetsägare efter boendetid i nuvarande lägenhet. Om det inte finns några befintliga hyresgäster som söker lägenheten kommer den att gå till den sökande med längst kötid hos Boplats Syd som uppfyller fastighetsägarens krav.

Det går inte att tillgodoräkna sig boendetid från tidigare boende hos fastighetsägaren, utan gäller endast boendetid i BEFINTLIG lägenhet hos fastighetsägaren.

Du måste själv godkänna att din boendetid får hämtas hos din fastighetsägare. Detta måste vara gjort innan du söker lägenheten. Boendetid kan alltså aldrig läggas till efter att lägenheten avpublicerats. Din ansökan behandlas utifrån de lämnade uppgifterna som fanns när ansökan gjordes. Är inte boendetiden registrerad när du intresseanmälde, så tar systemet inte hänsyn till att du hämtat boendetid i efterhand.

Följande fastighetsägare ger sina boende möjlighet att söka med boendetid: MKB, Stena, Lifra och Willhem. Men för att kunna tillgodoräkna sig boendetid måste man ändra i sin registering och kryssa i rutan som ger Boplats Syd rätt att hämta uppgifter om boendetiden hos fastighetsägaren. Först då går det att använda sin boendetid för att söka lägenheter.

Vad innebär borgensman?
Svar:

Om din inkomst på egen hand eller tillsammans med din medsökande inte helt når upp till hyresvärdens krav så kan hyresvärden ändå ge dig möjlighet att intresseanmäla dig om du kan visa att du kan lämna säkerhet i form av borgensman. 

Borgensmannen går i borgen, vilket är ett löfte om att ansvara för att hyresgästen (du) fullgör dina plikter gentemot hyresvärden. Borgen ingås "såsom för egen skuld" vilket innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så fort som hyresgästen låter bli att betala. Den borgensförbindelse som tecknas i samband med ett hyresavtal omfattar bland annat hyra, misskötsel, skadestånd, inkassokostnader och kostnader för eventuell avhysning. För att kunna godkännas måste borgensmannen ha tillräcklig inkomst för att kunna bära både sina egna och dina boendekostnader.

Om du blir aktuell för en lägenhet, där din inkomst kräver borgensman, måste borgensmannens personuppgifter presenteras för hyresvärden som kommer att kontakta personen i fråga för att insamla ytterligare uppgifter kring inkomst, anställning, boendeform etc.

En godkänd borgensman:
- ska ha inkomst som efterskatt motsvarar minst fyra gånger månadshyran
- ska ha inkomst från anställning eller eget företagande
- ska kunna styrka inkomst de senaste 12 månaderna
- ska ej ha betalningsanmärkningar eller skulder

OBSERVERA att villkoren listade ovan är de lägst ställda kraven för borgensman. Hyresvärden kan komma att ställa ytterligare krav, vilka i så fall är angivna i lägenhetens kravtext.

Vad händer om två sökande har samma kötid
Svar:

Om två sökande med samma ködatum söker samma lägenhet så kommer den först, som först intresseanmälde sig på lägenheten

Vad händer om jag tackar Nej till visning?
Svar:

Du kan tacka Nej hur många gånger du vill. Det händer ingenting.

Observera att om du tackar Nej till ett visningserbjudande eller inte svarar i tid är du inte längre med i urvalet för lägenheten.

Vad händer med min registrering om jag flyttar?
Svar:

Ingenting. Det är bara viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter. Om du flyttar för att du fått ny bostad via Boplats Syd nollställs din kötid men din registrering finns kvar så länge du betalar.

Vad händer med min kötid om jag får en studentbostad?
Svar:

Om du får en studentbostad nollställs inte din kötid. Du fortsätter att samla kötid som du kan använda till att söka en vanlig bostad när dina studier är avslutade. Förutsättningen är dock att du fortsätter att betala den årliga köavgiften.

Anledningen är att studentbostäder är genomgångsbostäder med en begränsad besittningsrätt kopplad till hyresgästens studier. 

Vad gör jag när jag hittat en lägenhet på hemsidan som jag är intresserad av?
Svar:

Under förutsättning att du är registrerad och att du har betalt årsavgiften kan du då söka den. Tänk på att du dock bara kan söka maximalt fem bostäder samtidigt. Du måste vara inloggad för att söka lägenheten.

OBS! Du kan inte anmäla intresse för ledig lägenhet, eller tacka JA/NEJ till en sökt ledighet via mail. Detta måste göras via "Min sida" eller via besök/telefon under våra öppettider.

Vad är en betalningsanmärkning?
Svar:

Betalningsanmärkning är i Sverige en notering hos ett kreditupplysningsföretag, som ger kreditupplysningar att en person eller organisation anses vara en opålitlig betalare. En vanlig anledning till en sådan notering är att en borgenär lämnat in en ansökan om ett betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten mot en gäldenär. En galdenär är en person, juridisk eller fysisk, som har en skuld till någon annan (en borgenär).

Till betalningsanmärkningar räknas också så kallade ”Utmätningsförsök” eller som kronofogden kallar det ”Utredningsrapport”. Det betyder att vid det tillfälle då Kronofogden försökte driva in en skuld så fanns där inga tillgångar att täcka skulden. Till betalningsanmärkningar räknas också skuldsaldo och konkurs.

Vad är boendetid?
Svar:

Boendetid innebär att den sökandes boendetid hos en hyresvärd kan spela roll för förmedlingen av en lägenhet. Vissa av lägenheterna som förmedlas genom oss ska i första hand, enligt överenskommelse med hyresvärden, förmedlas till befintliga kunder efter boendetid i nuvarande lägenhet. Finns det inga befintliga hyresgäster som söker lägenheten kommer den att gå till den sökande med längst kötid hos Boplats Syd som uppfyller hyresvärdarnas krav.

Dessa lägenheter är markerade med en blå prick med ett B, som står för boendetid.

Det går inte att tillgodoräkna sig boendetid från tidigare boende hos hyresvärden, utan endast boendetid i BEFINTLIG lägenhet hos hyresvärden.

Du måste själv godkänna att din boendetid får hämtas hos din hyresvärd. Detta måste vara gjort innan du söker lägenheten. Boendetid kan alltså aldrig läggas till efter att lägenheten avpublicerats. Din ansökan behandlas utifrån de lämnade uppgifterna som fanns när ansökan gjordes. Är inte boendetiden registrerad när du intresseanmälde, så tar systemet inte hänsyn till att du hämtat boendetid i efterhand.

Följande hyresvärdar ger sina boende möjlighet att söka med boendetid: MKB, Stena, Lifra och Willhem. Men för att kunna tillgodoräkna sig boendetid måste man ändra i sin registering och kryssa i rutan som ger Boplats Syd rätt att hämta uppgifter om boendetiden hos hyresvärden. Först då går det att använda sin boendetid för att söka lägenheter.

Ska jag registrera mig som sökande även om jag inte ska flytta nu?
Svar:

Ja. Börja med att registrera dig. Din kötid räknas från den dag du betalt årsavgiften. Du samlar sen kötid som är helt avgörande när du väl börjar söka bostad.

Om jag inte lämnar in mina intyg i tid. Vad händer då?
Svar:

Är dina intyg inte uppladdade i tid så stryks du från lägenheten

Ni har begärt att jag ska ladda upp mina intyg. Varför har jag inte blivit kallad på visning?
Svar:

Skälet till att du inte kallats till visning är att du inte lämnade in de intyg som krävdes i tid. När vi ber om intyg har du som sökande på dig till dagen efter klockan 23.30 att ladda upp de intyg som begärts. Om intygen inte kommer in stryks du automatiskt från den aktuella visningen. Vi gör inga undantag från denna regel, eftersom vår bostadskö bygger på att alla behandlas lika.

Ni har begärt att jag ska ladda upp mina intyg. Räcker intygen jag har laddat upp för att bli godkänd?
Svar:

Så länge din intygsruta är röd så är inte samtliga obligatoriska intyg uppladdade. När du har laddat upp de intyg som krävs slutar rutan att vara röd och blir i stället blå. Vi har då fått in de intyg som krävs för att du ska kunna bli aktuell för visning. Beroende på vilka krav som hyresvärden ställer kan det senare behövas ytterligare intyg innan kontraktet kan skrivas. Du får i så fall information från oss om vilka intyg du måste komplettera med.  

När ska jag ladda upp mina intyg?
Svar:

Du kan ladda upp dina intyg på Min sida när som helst, men det är först när du sökt en lägenhet och är aktuell för visning som du måste ladda upp dem. Det kan vara bra att förbereda sig genom att plocka fram intygen i god tid, men tänk på att du kan behöva ladda upp exempelvis senaste lönespecifikationen eller senaste kontoutdraget med kort varsel.

När kan jag söka bostad?
Svar:

När du har registrerat dig och vi har fått in betalningen på köavgiften kan du söka bostad. 

Måste jag skicka in intyg?
Svar:

Det är inget krav att skicka in sina intyg för att vara registrerad i kön. Intygen behövs bara för att du ska kunna bli inbjuden till visning av en lägenhet du sökt. 

Det är alltså bara om du sökt lägenhet som du behöver ladda upp dina intyg, och då först när du är aktuell för visning. 

Kan jag utebli från en personlig visning? Kan jag tacka nej efter visning?
Svar:

Du får lov att tacka Nej till erbjuden visning. Om du går på visning av lägenhet och inte blir intresserad av lägenheten svarar du Nej. Det kan du göra utan att det påverkar dina möjligheter att göra nya intresseanmälningar.

Men observera att om du tackat Ja till erbjudandet om visning och därefter uteblir vid visningstillfället, eller om du tackat Ja till fortsatt intresse efter genomförd visning, och sedan hoppar av så får du en varning. Efter tre varningar spärras du från att söka lägenheter under sex månader.
 

Kan jag registrera mig och söka lägenhet tillsammans med min sambo?
Svar:

Ja. Ni kan registrera er tillsammans.

Din medsökande måste först skapa ett eget bostadssökandekonto eller ett medsökandekonto via vår hemsida. Era konton ska sedan kopplas ihop för att bådas inkomst ska räknas med när ni söker lägenhet. För att kunna söka en lägenhet tillsammans måste era konton vara sammankopplade FÖRE ni gör en intresseanmälan på lägenheten. Du kan läsa mer här om hur en medsökande kopplas till en bostadssökandes användarkonto. 

Det är bara den bostadssökande som betalar köavgift och får tillgodoräkna sig kötid. Att koppla en medsökande till sitt användarkonto innebär att du som bostadssökande kan räkna med din medsökandes inkomstuppgifter när du söker lägenhet.

Kan jag radera mina uppladdade intyg själv?
Svar:

Alla intyg som inte används i vårt förmedlingsarbete kan du själv radera på Mina Sidor. Om ett intyg används kan du radera det först när förmedlingsuppdraget är slutfört. Tänk på att du alltid själv kan komplettera dina intyg.

Kan jag lämna in mina intyg på ert kontor?
Svar:

Ja det går bra. Kommer du under kontorstid kan vi visa dig hur du själv laddar upp dem på Min sida.

Övriga tider kan du använda vårt brevinkast. Tänk då på att vara ute i god tid. Om intygen inte kommer till oss i tid så stryks du från lägenheten. När vi mottagit dina intyg så skannar vi in dem och laddar sedan upp dem på din sida. Skicka aldrig in originalintyg eftersom vi strimlar de inskickade pappersdokumenten direkt efter inskanning. 

Kan jag bli inbjuden till flera visningar samtidigt
Svar:

Ja

Kan jag ändra de registrerade uppgifterma?
Svar:

Ja. Det är viktigt att du håller dina registrerade uppgifter uppdaterade så att vi kan nå dig. Om du har lämnat felaktiga uppgifter har fastighetsägaren dessutom rätt att hoppa över din ansökan.

Jag ser inte var jag intresseanmäler mig
Svar:

Knappen för att intresseanmäla sig finns längst nere till höger på objektsidan.

Du måste vara inloggade för att kunna intresseanmäla dig. Du måste även kryssa i rutan att du läst och förstått de särskilda kraven innan du kan trycka på knappen för att intresseanmäla dig.

OBS! Du kan inte anmäla intresse för ledig lägenhet, eller tacka JA/NEJ till en sökt ledighet via mail. Detta måste göras via "Min sida" eller via besök/telefon under våra öppettider.

Jag kan inte ladda upp mina intyg på ”Min sida”. Hur gör jag då?
Svar:

Börja med att starta om och logga in på nytt. Om det inte hjälper så försök om möjligt från annan dator/telefon/surfplatta. Om du fortfarande har problem med att ladda upp dina intyg är det viktigt att du kontaktar oss direkt. Ring 010-20 22 500 under kontorstid. Annars skickar du ett mejl till info [at] boplatssyd.se och beskriver problemet.

Jag har skickat in mina intyg med post, Vad händer då?
Svar:

När vi mottagit dina intyg så skannar vi in dem och laddar sedan upp dem på din sida. Skicka aldrig in originalintyg eftersom vi strimlar de inskickade pappersdokumenten direkt efter inskanning. 

Jag har laddat upp mina intyg men jag har inte blivit bjuden till någon visning. Varför?
Svar:

För att inte tappa någon tid i förmedlingsarbetet så ber vi ibland fler sökande än de som bjuds till visning att skicka in sina intyg. Om någon av de som bjudits på visning hoppar av innan visningen så kan vi enkelt bjuda in fler.

Jag har inte några digitala intyg. Hur gör jag då?
Svar:

Du kan ta ett foto på intyget med din mobilkamera eller surfplatta och ladda upp bilden.

Jag har inte fått en påminnelse om köavgiften
Svar:

Du bör ha fått det. Vi skickar ut betalningsavin i god tid innan det är dags att betala årsavgiften. I första hand skickar vi ett mail med en betalningsavi till din registrerade e-postadress. Om du inte har uppgett en e-postadress skickar vi betalningsavin med vanlig post till den adress du angett. Du ansvarar själv för att dina registrerade uppgifter är korrekta. Om du flyttar eller byter epost-adress så måste du meddela oss det.

Observera att Boplats Syd inte kan garantera att mailen kommer fram till dig. Därför skickar vi även en betalningsavi med vanlig post om din inbetalning inte gjorts/eller registrerats när betalningsperioden löpt ut. Dock har vi valt att inte kalla det för en "påminnelse" eftersom vi inte vill ge en felaktig bild av att detta är en avgift man måste betala. Även om man inte längre vill stå i kön. Det går utmärkt att ändra sig och då bortse från vår betalingsavi.

På ”Min sida” på www.boplatssyd.se får du också en påminnelse en månad innan förfallodagen.

Jag har ingen mejladress?
Svar:

Det är inget krav att ha egen mejladress för att registrera sig och söka bostad på Boplats Syd. All information som berör din registrering och dina intresseanmälningar finns på www.boplatssyd.se och du kommer åt denna information genom att du loggar in på "Min Sida". Anger du en mejladress så har vi möjlighet att också skicka information till dig och risken du ska missa någon viktig information minskar. Har du ingen egen mejladress så råder vi dig att om möjligt använda en anhörig eller väns mejladress.

Jag har ingen dator. Hur registrerar jag mig?
Svar:

Du kan registrera dig genom att besöka Boplats Syd på Stortorget 8 (Lejonetpassagen). Du kan även besöka ett av Malmö stads 10 medborgarkontor. 

Jag har bott i min lägenhet i många år. Har jag då förtur till lediga lägenheter i mitt hus?
Svar:

Nej.

När det gäller lediga lägenheter hos MKB, Stena, Lifra och Willhem så finns dock en särskild överenskommelse mellan dessa fastighetsägare och Boplats Syd. Den innebär att fastighetsägaren kan välja att max 30 procent av de ledig lägenheterna prioriteras att i första hand gå till deras egna kunder och för dessa lägenheter räknas boendetiden i nuvarande lägenhet före kötiden. För de övriga lediga lägenheterna är kötiden avgörande. Dessa lägenheter kan sökas av ALLA sökande förutsatt att de uppfyller kraven även om de saknar boendetid hos fastighetsägaren.

Alla MKBs, Stenas, Lifras och Willhems lediga lägenheter publiceras på Boplats Syd, och de befintliga kunder som får en lägenhet med hjälp av sin boendetid lämnar ju en lägenhet som även den kommer att förmedlas.

Jag har betalningsanmärkningar. Kan jag ändå få en lägenhet?
Svar:

Nej, har du allvarliga betalningsanmärkningar kommer fastighetsägarna att neka dig bostad. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga liksom om du har stora oreglerade och förfallna skulder. Har du betalningsanmärkningar men inga eller små skulder har fastighetsägarna olika regler. Vilka krav de olika fastighetsägarna har kan du se på vår hemsida där den lediga lägenheten presenteras.

Jag försöker ladda upp ett word-dokument men det fungerar inte. Varför?
Svar:

Du kan bara ladda upp filer som inte går att redigera. Du kan därför inte ladda upp ett word-dokument, men olika bildformat som till exempel jpg, png samt pdf fungerar bra. Filerna får vara max 4 MB.

Jag fick tips om en lägenhet på en annan sajt, och så länkades det hit till er. Hur funkar det?
Svar:

Alla lägenheter vi förmedlar publicerar vi på vår hemsidan www.boplatssyd.se. Det är också på vår hemsida som du kan söka de lägenheter som vi förmedlar.

Det finns företag som plockar upp bilder och texter på våra lediga lägenheter som de sedan publicerar på sina egna hemsidor. Detta gör de utan vårt tillstånd. Vi har inget samarbete, vilket innebär att du inte kan söka våra lediga lägenheter genom dem.

Är du intresserad av att få mail av oss när lediga lägenheter läggs ut på vår hemsida, så har vi den tjänsten kostnadsfritt. Tjänster heter bevakningar, och du styr den själv från Min sida.

Jag får ingen e-post trots att jag angivit min adress i min profil
Svar:

Det är viktigt att du vid registreringen är noga när du skriver in adressen. Dubbelkolla gärna stavningen. Kontrollera också att rutan "Jag vill ha e-post är ifylld vid "Bevakningar" på "Min sida".

Kontrollera också gärna att mailen från oss inte fastnat i ditt spam-filter, och ligger ibland skräpmailen.

Skulle du trots detta inte få mail ber vi dig felanmäla detta genom att skicka mail till info [at] boplatssyd.se

Jag betalar för information om lediga lägenheter och när jag sedan kommer till er hemsida så vill ni också ha betalt! Det känns inte rätt!
Svar:

Det finns företag som hämtar uppgifter om lediga lägenheter hos oss, och sedan publicerar dem på sina egna hemsidor.  Vi har inget samarbete, och de gör det utan vårt tillstånd.

De lägenheter vi lägger ut på vår hemsida www.boplatssyd.se kan endast sökas via vår hemsida. Vi har en årlig avgift på 300 kr/år och som registrerad bostadssökande hos oss kan man söka våra utannonserade lägenheter så länge man har har betalt köavgiften. Man kan söka så många lägenheter man vill (max 5 åt gången,  med undantag av nybyggda lägenheter som man kan söka så många man vill samtidigt om inget annat anges).

Jag är i akut behov av en lägenhet. Finns det nått annat sätt jag kan söka på?
Svar:

Nej. Varje sökande har en situation som är unik och varje sökande har egna skäl att anföra varför vi ska prioritera just den ansökan före andra. Det regelverk vi arbetar efter är fastställt av Kommunfullmäktige och medger inte någon förtur. Vi har ett kösystem som bygger på principen att den som har längst kötid går först. Det finns därför inga möjligheter att ta personliga hänsyn. Våra köregler gäller lika för alla.

Hur vet jag vilka lägenheter som är lediga?
Svar:

På vår webbsida www.boplatssyd.se presenteras lediga lägenheter som uppdateras regelbundet. Du kan intresseanmäla dig när du har registrerat dig och vi har fått in betalning på köavgiften. För att få reda på vad som finns ledigt kan du göra "Bevakningar" på "Min sida". Du får då mail till din registrerade e-post adress med information om de lediga lägenheter som stämmer mot dina önskemål. Observera att Boplats Syd inte kan garantera att mailen kommer fram till dig. Det säkraste sättet att få reda på vad som finns ledigt är att regelbundet besöka vår hemsida.

Hur vet jag om jag behöver komplettera något intyg?
Svar:

För att bli bjuden på visning måste de intyg som krävs för din registrerade inkomsttyp vara uppladdade. Om intygen inte är kompletta när anmälningstiden gått ut och du är med i första urvalet så får du ett mejl om att du måste ladda upp dina intyg. Detta måste du göra senast nästa vardag kl. 23.30. Om du inte laddat upp i tid blir du inte bjuden på visning.

Om du varit på visning och något av intygen har blivit för gammalt så får du ett mejl om att du senast nästa vardag kl. 23.30 måste komplettera dina intyg. Om du inte kompletterar i tid stryks du från lägenheten.

Om vi begär att du ska ladda upp eller att du ska komplettera så kan du också se detta genom att intygsrutan uppe till vänster på Min sida blir röd.  

Hur väljer ni ut den som får lägenheten?
Svar:

Vi gör inget eget urval utan den sökande som har längst kötid och som uppfyller fastighetsägarens krav föreslås få den aktuella bostaden. 

Hur många lägenheter kan jag söka?
Svar:

Hur många som helst. Du kan dock bara söka fem lägenheter samtidigt. Söker du nyproduktion kan du söka hur många som helst samtidigt, om inget annat anges.

Hur många dagar har jag på mig att lämna in mina intyg?
Svar:

Om du sökt en lägenhet och du kommer med i första urvalet så har du till nästa vardag 23.30 att ladda upp dina intyg på ”Min sida”. Du kan förbereda dig genom att börja ladda upp dina intyg tidigare. Tänk bara på att du kan behöva uppdatera dina intyg för att bli godkänd. Det gäller till exempel senaste lönespecifikationen eller senaste kontoutdraget som visar att din lön är insatt på ditt konto.

Hur många är före mig i kön?
Svar:

Det går inte att säga på förhand. Det beror på vem som söker samma lediga lägenhet som du. De sökande som anmält sitt intresse för den specifika bostaden och som har uppfyllt fastighetsägarens grundkrav och som har längre kötid än du, står före dig i kön till just den lägenheten. För en annan lägenhet där andra sökande sökt samma lägenhet som du jämförs din kötid med dessa sökande och du kan då ligga bättre eller sämre till.

Hur länge sparar ni mina intyg?
Svar:

Vi behåller dina intyg så länge de behövs för vårt förmedlingsarbete. När de inte behövs längre gallras de bort enligt vår gallringsplan.

Hur länge kan jag stå i kö?
Svar:

Du kan stå i kö så länge du vill om du bara betalar årsavgiften i tid. Den dag du får kontrakt på en ny bostad via Boplats Syd nollställs dina kötid men din registrering finns kvar så länge du betalar.

Hur länge gäller min registrering?
Svar:

Ett år i taget om du har registrerat dig som bostadssökande. Under förutsättning att du betalar årsavgiften om 300 kronor. 
Har du registrerat ett medsökandekonto och kopplat ihop dig med någon bostadssökande inom 30 dagar? Då finns ditt medsökandekonto kvar tills någon av er väljer att ta bort kopplingen eller avsluta sitt användarkonto. 

Hur lång tid tar det att få en lägenhet?
Svar:

Idag har vi en bostadsmarknad där efterfrågan överstiger utbudet av lediga lägenheter. Det innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa alla våra sökande med ny bostad så fort som både ni och vi skulle önska. I dagsläget kan det ta lång tid innan ett erbjudande om en lägenhet kommer eftersom vi har ett stort antal sökande till våra lediga lägenheter. 

Hur lämnar jag in mina intyg till er?
Svar:

Du kan själv ladda upp dina intyg på vår hemsida. Logga in och gå till ”Min sida”. Här finns en intygsruta uppe till vänster. Klicka på den och följ instruktionerna. Du kan också komma in på vårt kontor så visar vi hur du laddar upp dem. Det finns också möjlighet att skicka dina intyg per post. Tänk då på att skicka in i god tid. Om intygen inte kommer till oss i tid så stryks du från lägenheten.

Hur gör jag för att söka lägenhet?
Svar:

Du registrerar dig i vår bostadskö via vår hemsida. Du kan göra det hemifrån eller besöka vårt kontor. Du kan också registrera dig på något av medborgarkontoren. När din betalning av årsavgiften kommit oss tillhanda kan du söka bland de lediga lägenheterna på vår hemsida. Du måste vara inloggad för att kunna söka lägenhet. 

OBS! Du kan inte anmäla intresse för ledig lägenhet, eller tacka JA/NEJ till en sökt ledighet via mail. Detta måste göras via "Min sida" eller via besök/telefon under våra öppettider.

 

Hur fungerar anmärkningskontrollen?
Svar:

När du har anmält intresse för en bostad görs en anmärkningskontroll på de sökande i kön som har den längsta kötiden och som uppfyller fastighetsägarens krav. I anmärkningskontrollen kontrollerar vi om du har betalningsanmärkningar, obetalda skulder. 

Hur får jag reda på att det är dags att betala?
Svar:

Du ansvarar själv för att betala årsavgiften i tid, men när det börjar bli dags skickar vi ut en betalningsavi i god tid innan förfallodagen. I första hand skickar vi ett mail med en betalningsavi till din registrerade e-postadress. Om du inte har uppgett en e-postadress skickar vi betalningsavin med vanlig post till den adress du angett. Du ansvarar själv för att dina registrerade uppgifter är korrekta. Om du flyttar eller byter epost-adress så måste du meddela oss det.

Observera att Boplats Syd inte kan garantera att mailen kommer fram till dig.

På ”Min sida” på www.boplatssyd.se får du också en påminnelse en månad innan förfallodagen.

 

Har min sambo en egen kötid?
Svar:

Nej. Inte som medsökande. För att få en kötid måste man registrera sig som sökande och betala köavgift. 

Det står på hemsidan att en massa hyresvärdar lämnar sina lägenheter till er, men när jag tittar på vilka lägenheter som är lediga så är det flera hyresvärdar som inte är med?
Svar:

Alla hyresvärdar har inte alltid lediga lägenheter och därför kan det bli så att vi inte har lägenheter från en viss hyresvärd just nu. Boplats Syd har samverkansavtal med över sextio hyresvärdar som bygger på frivillighet. Hyresvärdarna väljer själva vilka, och hur många av sina lägenheter de lämnar till oss. Allt fler väljer att lämna allt fler av sina lägenheter, och det beror på att vi har goda upparbetade samarbeten och att de tycker att vi gör ett bra jobb.

Det står att jag ska ladda upp mina intyg på er hemsida. Tidigare har jag lämnat den direkt till hyresvärden. Hur ska jag göra nu?
Svar:

I fortsättningen ska du alltid ladda upp dina intyg själv på Min Sida. Du kan också komma in på vårt kontor så visar vi dig hur du själv kan ladda upp dem. Det finns även möjlighet att skicka dina intyg per post. När vi mottagit dina intyg så skannar vi in dem och laddar sedan upp dem på din sida. Skicka aldrig in originalintyg eftersom vi strimlar de inskickade pappersdokumenten direkt efter inskanning. 

Tänk på att skicka in i god tid. Om intygen inte kommer till oss i tid så stryks du från lägenheten.