Vanliga frågor och svar

Varför kan jag inte söka vissa lägenheter?
Svar:

Hyresvärdarna har olika krav på inkomstnivå, typ av inkomst och antal personer som ska bo tillsammans i lägenheten. Det kan även finnas särskilda krav som till exempel att du ska vara studerande, över 55 år eller max 25 år för en ungdomslägenhet. Om du inte kan söka lägenheten står det att du inte uppfyller kraven. Tryck på knappen ”Läs mer här” och du hamnar längst ner på sidan. Där framgår anledningen till att du inte kan söka just den lägenheten.

Varför får jag ett mejl att jag ska ladda upp mina intyg när jag redan laddat upp dessa?
Svar:

Systemet skickar ut mejl till de som är främst i kön och som uppfyller de grundläggande kraven. Du får mejlet även om du redan laddat upp dina intyg och i mejlet framgår det att du ska kontrollera att du laddat upp alla obligatoriska intyg samt kolla att dina intyg är aktuella.

Ni har begärt att jag ska ladda upp mina intyg. Räcker intygen jag har laddat upp för att bli godkänd?
Svar:

Så länge din intygsruta är röd så är inte samtliga obligatoriska intyg uppladdade. När du har laddat upp de intyg som krävs slutar rutan att vara röd och blir i stället blå. Vi har då fått in de intyg som krävs för att du ska kunna bli aktuell för visning. Beroende på vilka krav som hyresvärden ställer kan det senare behövas ytterligare intyg innan kontraktet kan skrivas. Du får i så fall information från oss om vilka intyg du måste komplettera med.  

Jag står på köplats 1, 2 eller 3. När får jag svar?
Svar:

Om du efter visningen har meddelat att du är fortsatt intresserad av lägenheten kommer de sökandes intyg att granskas i turordning och vid behov kan kompletterande intyg begäras. Den sökande får då fram till 23:30 nästa vardag på sig att komplettera. Detta kan göra att processen tar tid. Om nr 1 har godkända intyg skickas ansökan vidare till hyresvärden. De gör oftast egna kontrollera och erbjuder sedan den sökande att skriva kontrakt.

Om nr 1 inte blir godkänd eller hoppar av (varning utdelas) kollar vi nummer 2. Ibland kollar vi flera personer samtidigt om vi anser att nummer 1 behöver visa kompletterande intyg. Under tiden du väntar ber vi dig att kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Jag har tackat ja till en visning som jag inte kan närvara på. Vad ska jag göra?
Svar:

Om du tackat ja till en visning och inte kan delta kan du ta bort din anmälan innan visningen ägt rum. Det gör du genom att trycka på knappen “avanmäl intresse”. Du är då inte längre med i processen för denna lägenhet. Uteblir du från en visning som du tackat ja till får du en varning enligt våra köregler. Detta eftersom du tagit en plats som någon annan hade kunnat få.

Medsökande

Vilka krav ställs på medsökande?
Svar:

För att kunna räkna med en medsökandes inkomst måste du själv först uppfylla hyresvärdens krav gällande inkomsttyp. Om du själv inte uppnår till inkomstkravet kan en medsökandes inkomst räknas in. Medsökande behöver också uppfylla hyresvärdens krav för att kunna stå med på hyreskontraktet.

Varför måste medsökande vara registrerad innan ansökningstiden gått ut för en lägenhet?
Svar:

En medsökande är en person som ska bo tillsammans med dig i den nya lägenheten och stå för en del av hyreskostnaden. Om du vill räkna med denna persons inkomst är det rimligt att vi och hyresvärden vet detta i god tid. Det underlättar arbetet och vi säkerställer vilka som ska bo i lägenheten. För de lägenheter där medsökandes inkomst krävs ska även intygen för medsökande laddas upp.

Var laddar min medsökande upp sina intyg?
Svar:

Det är den bostadssökande som laddar upp både sina egna och den medsökandes intyg.
Det här gör du på samma sätt som när du laddar upp egna intyg men du väljer fliken Medsökande i stället.

När kan jag lägga till en medsökande?
Svar:

För att kunna räkna med en medsökandes inkomst måste kopplingen varit gjord senast när ansökningstiden gått ut. En senare koppling innebär att medsökande endast kan räknas med på framtida lägenheter ni söker.

Jag har ett Medsökandekonto och vill nu ha egen kötid, hur gör jag?
Svar:

Om du är kopplad som medsökande till någon behöver du först koppla bort dig som medsökande via ”Koppling”- Visa/ändra min koppling – Ta bort koppling. Därefter avslutar du ditt medsökandekonto i dina inställningar som du når via ”Kontouppgifter” – Redigera konto – Avsluta konto. När kontot är avslutat registrerar du dig på nytt här: Standardregistrering. Tänk på att om du varit medsökande till någon behöver ni koppla ihop era konton på nytt. Du kan inte heller använda samma användarnamn som du haft innan utan måste välja ett nytt.

Jag har ett Medsökandekonto idag och vill starta ett Standardkonto, hur gör jag?
Svar:

Om du är kopplad som medsökande till någon behöver du först koppla bort dig som medsökande via ”Koppling”- Visa/ändra min koppling – Ta bort koppling. Därefter avslutar du ditt medsökandekonto i dina inställningar som du når via ”Kontouppgifter” – Redigera konto – Avsluta konto. När kontot är avslutat registrerar du dig på nytt här: Standardregistrering. Tänk på att om du varit medsökande till någon behöver ni koppla ihop era konton på nytt. Du kan inte heller använda samma användarnamn som du haft innan utan måste välja ett nytt.

Hur söker jag lägenhet tillsammans med någon?
Svar:

Din medsökande måste först skapa ett eget bostadssökandekonto eller ett medsökandekonto via vår hemsida. Era konton ska sedan kopplas ihop för att bådas inkomst ska räknas med när ni söker lägenhet.

För att kunna söka en lägenhet tillsammans måste era konton vara sammankopplade före ansökningstiden gått ut på en på lägenheten. Du kan läsa mer här om hur en medsökande kopplas till en bostadssökandes användarkonto.

Det är bara den bostadssökande som betalar köavgift och får tillgodoräkna sig kötid. Att koppla en medsökande till sitt användarkonto innebär att du som bostadssökande kan räkna med din medsökandes inkomstuppgifter när du söker lägenhet.

Har min sambo/partner en egen kötid?
Svar:

Nej, inte som medsökande. För att få en kötid måste man registrera sig som sökande och betala köavgift.

Intyg

Vilka intyg ska jag som har försörjningsstöd skicka in?
Svar:

För att bli bjuden på visning måste du ladda upp ett beslut eller en beräkning som visar att bistånd har beviljats. Med e-tjänsten ”Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende” kan du själv gå in, öppna ditt senaste beslut om försörjningsstöd och ta ett foto av beslutet/beräkningen som du sedan laddar upp på “Mina sidor”.

Om du inte använder e-tjänsten ”Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende” kan du ta din senaste beräkning, fotografera och ladda upp det på Mina Sidor.

Om du efter visning är aktuell för kontrakt så måste du ladda upp ett giltigt hyresintyg som avser den specifika lägenheten eller ett generellt hyresintyg där det framgår vilken högsta hyra som är godkänd. Detta intyg måste vara utfärdat i den kommun du avser att bo i.

Vilka intyg ska jag ladda upp?
Svar:

När du är inloggad på ”Min sida” kan du under “Ladda upp/visa intyg” se vilka intyg som krävs för den inkomsttyp du registrerat. Här kan du också ändra dina uppgifter om det har förändrats.

Varför krävs intyg före visningen?
Svar:

Vi vill göra förmedlingsprocessen säkrare och snabbare för alla inblandade. En visning innebär att den hyresgäst som ska flytta ut öppnar sitt hem för främmande människor. Vi vill vara säkra på att de som kommer på visningen uppfyller kraven som ställs för att bli ny hyresgäst. Annars tvingas den utflyttande hyresgästen att visa sitt hem för människor som inte borde vara där.

En annan viktig anledning är att det går snabbare att skriva kontrakt med den nya hyresgästen om intygen är inlämnade före visningen. Det har varit ett stort problem att många som söker lägenheter inte har sina intyg i ordning. Det ger extra arbete, många avhopp och förseningar som drabbar många.

Vi begär samma intyg som tidigare och den sökande har lika lång tid på sig som förut att lämna in sina intyg. Du som just nu inte söker någon lägenhet utan bara samlar kötid behöver inte skicka in några intyg. Det är först när du sökt en lägenhet och är aktuell för visning som du måste ladda upp dessa.

Varför kan jag inte ladda upp ett Word-dokument?
Svar:

Du kan bara ladda upp filer som inte går att redigera. Du kan därför inte ladda upp ett word-dokument utan endast olika bildformat som till exempel JPG, PNG samt PDF-filer. Filerna får vara max 4 MB.

Varför får jag ett mejl att jag ska ladda upp mina intyg när jag redan laddat upp dessa?
Svar:

Systemet skickar ut mejl till de som är främst i kön och som uppfyller de grundläggande kraven. Du får mejlet även om du redan laddat upp dina intyg och i mejlet framgår det att du ska kontrollera att du laddat upp alla obligatoriska intyg samt kolla att dina intyg är aktuella.

 

Vad händer om jag inte lämnar in mina intyg i tid?
Svar:

Har du inte laddat upp dina intyg i tid stryks din intresseanmälan från den aktuella lägenheten. Vi gör inga undantag från denna regel eftersom vår bostadskö bygger på att alla behandlas lika.

Vad är ett intyg?
Svar:

Ett intyg är ett dokument som visar att den registrerade inkomst du angivit stämmer. Det kan vara anställningsavtal, lönespecifikation, kontoutdrag som visar att lönen satts in på bankkonto, utbetalningsplan, beräkningsbrev eller liknande. Vilka/vilket intyg du ska lämna in beror på vad du angett för inkomst/ersättning. När du ska ladda upp intyg på "Min sida" framgår det vad du ska ladda upp. De intyg du måste ladda upp intyg har vi märkt med en asterisk (*).

Tidigare lämnade jag mina intyg direkt till hyresvärden. Hur ska jag göra nu?
Svar:

Från och med juni 2019 ska du alltid ladda upp dina intyg själv på ”Min Sida”. Det finns även möjlighet att skicka dina intyg per post eller i vår brevlåda (som du hittar ca 5 meter vänster om vår glasentré). Märk kuvertet med "Intyg". När vi mottagit dina intyg så skannar vi in dem och laddar sedan upp dem på din “Min sida”. Skicka aldrig in originalintyg eftersom vi strimlar de inskickade pappersdokumenten direkt efter inskanning. Tänk på att skicka in intygen i god tid. Om intygen inte kommer till oss i tid så stryks du från lägenheten.

Ni har begärt att jag ska ladda upp mina intyg. Räcker intygen jag har laddat upp för att bli godkänd?
Svar:

Så länge din intygsruta är röd så är inte samtliga obligatoriska intyg uppladdade. När du har laddat upp de intyg som krävs slutar rutan att vara röd och blir i stället blå. Vi har då fått in de intyg som krävs för att du ska kunna bli aktuell för visning.

Vi granskar intygen i turordning om du tackar ja efter visningen. Beroende på vilka krav som hyresvärden ställer kan det senare behövas ytterligare intyg för att säkerställa att du uppfyller kraven. Du får i så fall information från oss om vilka intyg du måste komplettera med. 

Ni har begärt att jag ska komplettera mina intyg. Vad ska jag göra?
Svar:

Om vi inte kan utläsa av de intygen du lämnat in att du uppfyller hyresvärdens krav kan vi begära en komplettering. I mejlet du fått samt på ”Min sida” kan du läsa vad du behöver komplettera med för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan. Om du inte kompletterar i tid tas din anmälan bort från lägenheten.

Ni har begärt att jag ska komplettera mina intyg. Vad ska jag göra?
Svar:

Om vi inte kan utläsa av de intygen du lämnat in att du uppfyller hyresvärdens krav kan vi begära en komplettering. I mejlet du fått samt på ”Min sida” kan du läsa vad du behöver komplettera med för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan. Om du inte kompletterar i tid tas din anmälan bort från lägenheten.

När ska jag ladda upp mina intyg?
Svar:

Du kan ladda upp dina intyg på “Min sida” när som helst. Det behöver du inte göra om du inte söker lägenhet just nu men det är ett krav att ha laddat upp intygen för att kunna bli aktuell för en visning. Det kan vara bra att förbereda sig genom att plocka fram intygen i god tid. Blir du aktuell för en visning behöver du tänka på att du kan bli ombedd att ladda upp till exempelvis senaste lönespecifikationen eller senaste kontoutdraget med kort varsel.

Måste jag ladda upp intyg?
Svar:

Det är inget krav att ladda upp intyg för att vara registrerad i kön. Intygen behövs däremot för att kunna bli inbjuden till visning av en lägenhet du sökt. Det är bara om du sökt en lägenhet och vi begärt in intygen som du behöver ladda upp dessa. Om vi begär att du ska ladda upp intyg kan du också se detta genom att intygsrutan uppe till vänster på ”Min sida” blir röd. 

Kan jag radera mina uppladdade intyg själv?
Svar:

Alla intyg som inte används i vårt förmedlingsarbete kan du själv radera på Mina Sidor. Om ett intyg används kan du radera det först när förmedlingsuppdraget är slutfört. Tänk på att du alltid själv kan komplettera dina intyg.

Kan jag lämna in mina intyg på ert kontor?
Svar:

Ja, det går bra. Du lämnar dem i vår brevlåda som finns ca 5 meter till vänster om vår glasentré. Vänligen märk kuvertet med "Intyg". När vi mottagit dina intyg så skannar vi in dem och laddar sedan upp dem på din “Min sida”. Skicka aldrig in originalintyg eftersom vi strimlar de inskickade pappersdokumenten direkt efter inskanning. Tänk på att vara ute i god tid. Om intygen inte kommer till oss i tid så stryks du från lägenheten.

Jag laddade upp mina intyg. Varför blev jag inte inbjudan till visningen?
Svar:

För att inte tappa någon tid i förmedlingsarbetet så begär vi ofta in intyg av fler sökande än det antal som ska bjudas in till visning då det är vanligt att inte alla skickar in sina intyg i tid. Om vi har fler sökande med intyg än vad som behövs blir man inbjuden i turordning. Om någon tackar nej till visningen blir nästa person inbjuden. Om vi inte hade gjort på detta sätt hade det tagit längre tid för både er och hyresvärden som behöver boka in visningarna.

Jag kan inte ladda upp mina intyg på ”Min sida”. Vad ska jag göra?
Svar:

Tänk på att du inte kan ladda upp Word-dokument eller filer över 4 MB. Om det är en bildfil eller PDF-fil och det ändå inte fungerar kan du börja med att starta om och logga in på nytt. Om det inte hjälper kan du försöka från en annan dator/telefon/surfplatta. Om du fortfarande har problem med att ladda upp dina intyg är det viktigt att du kontaktar oss innan en eventuell deadline. Kontakta oss via kontaktformuläret och beskriv problemet. Du kan också ringa oss på 010-20 22 500.

Jag har skickat in mina intyg med post. Vad händer sedan?
Svar:

När vi mottagit dina intyg så skannar vi in dem och laddar sedan upp dem på din sida. Skicka aldrig in originalintyg eftersom vi strimlar de inskickade pappersdokumenten direkt efter inskanning. Tänk också på att posten ibland kan ta tid att nå oss.

Jag har inte några digitala intyg. Vad ska jag göra?
Svar:

Du kan ta ett foto på intyget med din mobilkamera/surfplatta och ladda upp bilden. Du kan också lämna in intygen på vårt kontor under våra öppettider så visar vi hur du gör och vid behov hjälper vi dig att skanna in dem.

I vilka format kan jag ladda upp intyg?
Svar:

Du kan använda de vanligaste bildformaten JPG, PNG samt PDF-filer. Filerna får vara max 4 MB.

Hur vet jag om jag behöver komplettera något intyg?
Svar:

För att bli bjuden på visning måste de obligatoriska intyg som krävs för din registrerade inkomsttyp vara uppladdade. Om du är aktuell för visning får du ett mejl om att du måste ladda upp dina intyg. Har du redan gjort detta bör du kontrollera att du laddat upp alla obligatoriska intyg. Detta måste du göra senast nästa vardag kl. 23.30. Om du inte laddat upp allt i tid kan du inte bli bjuden på visning och du är inte längre med i processen.

Om du redan varit på visning och vi har granskat dina intyg kan det visa sig att du behöver komplettera något. Då får du ett mejl med information om vad du behöver komplettera med och informationen finns även på ”Min sida”. Detta ska göras senast nästa vardag kl. 23.30. Om du inte kompletterar i tid stryks du från lägenheten. Om vi begär att du ska ladda upp intyg eller att du ska komplettera så kan du också se detta genom att intygsrutan uppe till vänster på Min sida blir röd. 

Hur länge sparar ni mina intyg?
Svar:

Vi behåller dina intyg så länge de behövs för vårt förmedlingsarbete. När de inte längre behövs gallras de bort enligt vår gallringsplan.

Hur lång tid har jag på mig att lämna in mina intyg?
Svar:

Om du sökt en lägenhet och du kommer med i första urvalet så har du till nästa vardag kl. 23.30 att ladda upp dina intyg på ”Min sida”. Du kan förbereda dig genom att ladda upp dina intyg tidigare.

Tänk på att du kan behöva uppdatera dina intyg för att komma vidare. Det gäller till exempel senaste lönespecifikationen eller senaste kontoutdraget som visar att din lön är insatt på ditt bankkonto.

Visning

Vilka får följa med på visningen?
Svar:

I visningsinbjudan framgår antal personer som får gå på visningen. Oftast är det 1-2 personer per hushåll. Tänk på att du oftast besöker nuvarande hyresgästens hem. Därmed är antalet som får följa med begränsat.  

Vem håller i visningen?
Svar:

Ibland visar nuvarande hyresgäst och ibland visar hyresvärden. På några visningar finns både nuvarande hyresgäst och hyresvärd på plats.

Varför blir jag inte erbjuden visning?
Svar:

Det kan bero på att du inte uppfyller hyresvärdens krav eller inte har laddat upp intyg i tid. Det kan även bero på att din kötid inte räcker till då det finns andra sökande med längre kötid som anmält intresse för samma lägenhet som du. Det är ett begränsat antal som blir bjudna på visning.

Vad händer om jag tackar ja till lägenheten efter visningen och ändrar mig efter det?
Svar:

Att tacka ja till en lägenhet efter en visning, även visning på ritning, är ett bindande beslut. Om du trots detta väljer att inte gå vidare och skriva under ett kontrakt får du en varning. Tre varningar under 12 månader innebär att du spärras från att söka lägenheter under sex månader.

Vad händer om jag inte tackar ja till lägenhet efter en visning i tid?
Svar:

Tackar du inte ja i tid till efter visningen är du inte längre med i processen för den lägenheten.

Vad händer om jag inte tackar ja till en visning i tid?
Svar:

Svarar du inte ja i tid till en visning är du inte längre med i processen för den lägenheten.

När och hur svarar jag ja eller nej till en lägenhet efter visningen?
Svar:

Senast tre timmar efter visningen får ett mejl och möjligheten att svara öppnas på ”Min sida”.
Tänk på att ditt svar är bindande.

Måste jag gå på en visning jag tackat ja till?
Svar:

Om du tackat ja till en visning och ångrat dig kan du ta bort din anmälan innan visningen ägt rum. I samband med detta är du inte längre med i processen för denna lägenhet. Uteblir du från en visning du tackat ja till får du en varning enligt våra köregler. Detta eftersom du tagit en plats som någon annan hade kunnat få.

Kan jag tacka nej till en visning eller en lägenhet? Blir det någon konsekvens?
Svar:

Du kan tacka nej hur många gånger du vill. Du behåller din kötid. Däremot är du inte längre med i processen för den lägenheten.

Kan jag tacka ja till flera lägenheter?
Svar:

Ja. Blir du nummer 1 på flera lägenheter får du välja en av lägenheterna. Observera att vi försöker kontakta dig på både telefon och mejl. Får vi inte kontakt med dig riskerar du att gå miste om lägenheterna.

 

Kan jag bli inbjuden till flera visningar samtidigt?
Svar:

Ja. Är du intresserad av flera lägenheter behöver du därmed gå på flera visningar.

Jag står på köplats 1, 2 eller 3. När får jag svar?
Svar:

Om du efter visningen har meddelat att du är fortsatt intresserad av lägenheten kommer de sökandes intyg att granskas i turordning och vid behov kan kompletterande intyg begäras. Den sökande får då fram till kl. 23:30 nästa vardag på sig att komplettera. Detta kan göra att processen tar tid. Om nr 1 har godkända intyg skickas ansökan vidare till hyresvärden. De gör oftast egna kontrollera och skriver sedan kontrakt med den sökande.

Om nr 1 inte blir godkänd eller hoppar av (varning utdelas) kollar vi nummer 2. Ibland kollar vi flera personer samtidigt om vi anser att nummer ett behöver visa kompletterande intyg. Under tiden du väntar ber vi dig att kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Jag har tackat ja till en visning som jag inte kan närvara på. Vad ska jag göra?
Svar:

Om du tackat ja till en visning och inte kan delta kan du ta bort din anmälan innan visningen ägt rum. I samband med detta är du inte längre med i processen för denna lägenhet. Uteblir du från en visning du tackat ja till får du en varning enligt våra köregler. Detta eftersom du tagit en plats som någon annan hade kunnat få.

Hur lång tid har jag på mig att tacka ja till en visning?
Svar:

Du får alltid minst en dag på dig att svara ja eller nej till en visning.

Hur lång tid har jag på mig att tacka ja till en lägenhet efter visningen?
Svar:

Du får alltid till kl. 23:30 vardagen efter visningen på dig att svara.

Intresseanmälan

Vilka är hyresvärdarnas krav?
Svar:

Hyresvärden anger vilka krav som ställas för att man ska bli godkänd som hyresgäst. Dessa villkor kan inte ändras efter att lägenheten publicerats på vår hemsida. Kraven kan gälla exempelvis inkomst, betalningsanmärkningar, skötsamhet, ålder, antal personer och liknande. Samma krav ställs på alla sökande på en specifik lägenhet. Kraven får inte vara diskriminerande eller ändras under förmedlingens gång.

Den bostadssökande måste alltid själv uppfylla kraven men kan ta hjälp av en medsökande för att höja inkomsten. Den medsökande måste då också uppfylla hyresvärdens övriga krav. Den sökande som har den längsta kötiden och som uppfyller hyresvärdens krav ska erbjudas kontrakt på den sökta lägenheten.

Vem kan söka lägenhet?
Svar:

Alla som registrerat sig och betalt årsavgiften på 300 kr. Du kan registrera dig den månad du fyller 17 år och för att skriva på ett kontrakt måste du ha fyllt 18 år.  Du ska också uppfylla de krav på inkomst och andra uppgifter som anges i lägenhetsannonsen.

Vem får bo i lägenheten jag söker?
Svar:

Du ska alltid ha för avsikt i bo i lägenheten själv. Har du registrerad medsökande så ska medsökande också ha för avsikt att bo med dig. Utöver detta får det endast bo det max antal personer som står i lägenhetens beskrivning.

Varför står det två köplatser? Vad innebär parentesen?
Svar:

Under förmedlingens gång kan det falla bort sökande om de till exempel inte blir godkända i anmärkningskontrollen, väljer att tacka nej till visningen eller tar bort sin intresseanmälan. Då kan du se detta eftersom din köplacering förändras om de var före dig i kön. Din aktuella köplats anges och inom parantes ser du den kötiden som du hade när lägenheten avpublicerades.

Exempel: Du hade köplats 5 när lägenheten avpublicerades. Två personer före dig väljer att ta bort sitt intresse. Då kommer det se ut enligt följande på ”Min sida”:

Du har köplats: 3 (5)

Varför står det ett streck på min köplacering på en lägenhet?
Svar:

Om du inte längre är aktuell som sökande på en lägenhet markeras detta som ett streck eftersom du inte längre är med i processen. Detta kan exempelvis bero på att du har tagit bort din intresseanmälan, inte blivit godkänd i anmärkningskontrollen, inte lämnat in intyg i tid, tackat nej till visning eller tackat nej efter visningen.  

Var du från början, när lägenheten avpublicerades på köplats 8, så kommer det att se ut följande på ”Min sida”:

Din köplats: - (8)

Varför kan jag inte söka vissa lägenheter?
Svar:

Hyresvärdarna har olika krav på inkomstnivå, typ av inkomst och antal personer som ska bo tillsammans i lägenheten. Det kan även finnas särskilda krav som till exempelvis att du ska vara studerande, över 55 år eller max 25 år för en ungdomslägenhet. Om du inte kan söka lägenheten står det att du inte uppfyller kraven. Tryck på knappen ”Läs mer här” som finns högst upp på vänster sida och du hamnar längst ner på sidan. Där framgår anledningen till att du inte kan söka just den lägenheten.

Varför kan jag inte markera att jag bara söker radhus eller lägenhet på första våningen?
Svar:

Vi har främst lägenheter och inte bostäder av andra typer. Tyvärr låter inte vårt nuvarande system oss att välja våningsplan eller annan typ av bostad. Du kan enkelt se vilken våning lägenheten befinner sig på när du klickar på lägenheten i söklistan.

Varför kan jag bara söka fem lägenheter samtidigt?
Svar:

Om alla våra köande kunde söka alla lägenheter de önskade hade det förlängt processen att få en lägenhet. Det hade varit många fler sökande på varje lägenhet och oddsen för att samma sökande skulle hamna bland de översta 20 sökande på flertalet av sina sökta lägenheter är stor.

Det skulle innebära att förmedlingen skulle ta mycket längre tid och att den sökande som i slutändan får en lägenhet också på grund av den utdragning förmedlingen riskerar att stå med dubbla hyror.

Redan idag, med begränsningen på 5 aktuella intresseanmälningar, ser vi att det ofta är samma personen/personer som med sin kötid hamnar överst. Att du skulle kunnat söka fler lägenheter skulle tyvärr inte öka dina chanser.

Andra regler gäller för nyproduktion. Visning innebär ofta att de sökande ska tacka ja till lägenhet efter att ha sett den på ritning eller besökt en visningslägenhet (inte den faktiska lägenheten). Det får fler sökande att hoppa av och det är därför möjligt att söka 5 eller 10 nyproduktionslägenheter i varje projekt utöver de 5 du kan söka i vanliga fall.

Varför ändrar sig min köplats hela tiden? Jag kan ha köplats 60 ena dagen och köplats 80 nästa dag.
Svar:

Alla som uppfyller hyresvärdens grundkrav kan anmäla sitt intresse på lägenheten under ansökningstiden. När du har anmält dig ser du din nuvarande köplacering. Om någon med längre kötid än du anmäler sig hamnar de automatiskt före dig i kön. Det är inte först till kvarn som gäller. När anmälningstiden har gått ut kan du se din exakta köplats.

Efter anmälningstiden gått ut kan din köplacering bli bättre om de före dig inte blir godkända i anmärkningskontrollen, tackar nej till visningen eller tar bort sin intresseanmälan. Då kan du se det direkt eftersom din köplats ändras. Din aktuella köplats anges och inom parantes ser du den köplatsen som du hade när lägenheten avpublicerades.

Vad innebär den blåa ikonen med ett B?
Svar:

Vissa lägenheter har en blå ikon med ett B som står för boendetid. Det innebär att lägenheten i första hand förmedlas till befintliga hyresgäster hos hyresvärden efter boendetid i nuvarande lägenhet. Om det inte finns några befintliga hyresgäster som söker lägenheten kommer den att gå till den sökande med längst kötid hos Boplats Syd som uppfyller hyresvärdens krav.

Följande hyresvärdar ger sina boende möjligheten att söka med boendetid: MKB, Stena, Lifra, Rosengård Fastighets AB och Trelleborgshem. Det går inte att tillgodoräkna sig boendetid från tidigare boende hos hyresvärden utan det gäller endast en lägenhet du bor i just nu. Hyresvärdarna får märka max 30% av sina lediga lägenheter för boendetid.

Du måste själv godkänna på din profil att din boendetid får hämtas hos din hyresvärd. Detta måste vara gjort innan du söker lägenheten. Boendetid kan alltså aldrig läggas till efter att lägenheten avpublicerats. Din ansökan behandlas utifrån de lämnade uppgifterna som fanns när ansökan gjordes. Är inte boendetiden registrerad när du gjorde din intresseanmälan tar systemet inte hänsyn till att du hämtat boendetid i efterhand.

Vad händer om två sökande har samma kötid?
Svar:

Om två sökande med samma ködatum söker samma lägenhet är det den som sökte lägenheten först som får den bättre placeringen.

När kan jag söka bostad?
Svar:

När du har registrerat dig och vi har fått in betalningen på köavgiften kan du söka bostad.

Jag har skuldsanering. Kan jag få en lägenhet?
Svar:

Har du allvarliga betalningsanmärkningar kan hyresvärden neka din ansökan. Skuldsanering anses som en allvarlig betalningsanmärkning. Det finns endast enstaka hyresvärdar som godkänner nya hyresgäster med skuldsanering. För tillfället är dessa Lifra, MKB och Eslövsbostäder. Skuldsaneringen måste blivit beslutad. För MKB krävs det dessutom att du är boende hos hyresvärden redan och byter till en lägenhet med lägre hyra.

Jag har bott i min lägenhet i många år. Har jag förtur till lediga lägenheter i mitt hus?
Svar:

Det generella svaret är nej. När det gäller lediga lägenheter hos MKB, Stena, Rosengård Fastighets AB och Trelleborgshem finns en särskild överenskommelse mellan dessa hyresvärdar och Boplats Syd. Hyresvärden kan välja att prioritera nuvarande hyresgäster för max 30 procent av sina lediga lägenheter. Alla kan söka dessa lägenheter men boendetiden räknas före kötiden. De nuvarande hyresgästerna som får en lägenhet med hjälp av sin boendetid lämnar sin nuvarande lägenhet som då istället publiceras via Boplats Syd.

Jag har betalningsanmärkningar. Kan jag få en lägenhet?
Svar:

Har du allvarliga betalningsanmärkningar kan hyresvärden neka din ansökan. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga liksom om du har stora oreglerade och förfallna skulder.

Har du betalningsanmärkningar men inga eller små skulder har hyresvärdarna olika regler. Små skulder innebär max 5 000 kr i skuld. Vilka krav de olika hyresvärdarna har kan du se under varje specifik lägenhet. Vi gör en kontroll av detta innan vi begär in intyg och bjuder in till visning.
 

Jag är i akut behov av en lägenhet. Finns det något annat sätt jag kan söka på?
Svar:

Nej. Varje sökande har en situation som är unik och varje sökande har egna skäl att anföra varför vi ska prioritera just den ansökan före andra. Vårt regelverk är fastställt av Kommunfullmäktige i Malmö och medger inte någon förtur. Vi har ett kösystem som bygger på principen att den som har längst kötid går först. Det finns därför inga möjligheter att ta personliga hänsyn. Våra köregler gäller lika för alla.

Hur väljer ni ut den som får lägenheten?
Svar:

Vi väljer inte utan den sökande som har längst kötid och som uppfyller fastighetsägarens krav föreslås få den aktuella bostaden. Hyresvärden brukar göra en sista kontroll innan den sökande erbjuds hyreskontraktet.

Hur söker jag en lägenhet?
Svar:

Du måste vara inloggad för att kunna söka en lägenhet. Alla lediga lägenheter finns publicerade på vår hemsida. När du hittat en lägenhet som du är intresserad av går du längst ner på sidan, kryssar i rutan att du läst och förstått de särskilda kraven för lägenheten samt klickar på "Anmäl intresse". Då är du med i kön för den aktuella lägenheten.

OBS! Du kan inte anmäla intresse för ledig lägenhet via mejl. Detta måste göras via vår hemsida eller via besök/telefon under våra öppettider.

Hur fungerar anmärkningskontrollen?
Svar:

När du har anmält intresse för en bostad och anmälningstiden gått ut görs en anmärkningskontroll på de sökande i kön som har den längsta kötiden. I anmärkningskontrollen kontrollerar vi om du har betalningsanmärkningar och obetalda skulder. Den som uppfyller hyresvärdens krav går vidare.

Det står namn på en mängd hyresvärdar på er hemsida men när jag letar efter lediga lägenheter är det flera hyresvärdar som inte finns med. Hur kommer det sig?
Svar:

Alla hyresvärdar har inte alltid lediga lägenheter och därför kan det bli så att vi inte har lägenheter från en viss hyresvärd just nu. Boplats Syd har samverkansavtal med över sextio hyresvärdar som bygger på frivillighet. Hyresvärdarna väljer själva hur många och vilka av sina lägenheter de lämnar till oss. Många hyresvärdar väljer att lämna allt fler av sina lägenheter till oss och det beror på ett bra samarbete.

Registrering

Varför har jag inte fått en påminnelse om köavgiften?
Svar:

Du bör ha fått det. Vi skickar ut betalningsavin i god tid innan det är dags att betala årsavgiften. I första hand skickar vi ett mejl med en betalningsavi till din registrerade e-postadress. Om du inte har uppgett en e-postadress skickar vi betalningsavin med vanlig post till den adress du angett. Du ansvarar själv för att dina registrerade uppgifter är korrekta. Om du flyttar eller byter epost-adress så måste du uppdatera dina uppgifter.

Vi kan inte garantera att mejlen kommer fram till dig. Därför skickar vi även en betalningsavi med vanlig post om din inbetalning inte gjorts/eller registrerats när betalningsperioden löpt ut. Dock har vi valt att inte kalla det för en "påminnelse" eftersom vi inte vill ge en felaktig bild av att detta är en avgift man måste betala om du inte längre vill stå i kön. Det går utmärkt att ändra sig och då bortse från vår betalningsavi.

På ”Min sida” får du också en påminnelse en månad innan förfallodagen.
OBS! Det är alltid du själv som är ansvarig för att betala din köavgift i tid!

Varför får jag inga mejl trots att jag angivit min adress i min profil?
Svar:

Det är viktigt att du vid registreringen är noga när du skriver in adressen. Dubbelkolla gärna stavningen på din profil. Kontrollera också att mejlen från oss inte fastnat i ditt spam-filter och ligger i din skräppost. Är det bevakningsmejl du inte får bör du kolla så "Jag vill ha e-post” är ifylld under "Bevakningar" på "Min sida".

Skulle du trots ovan inte få mejl av oss ber vi dig felanmäla genom att kontakta oss via kontaktformuläret så försöker vi hjälpa dig.

Varför får jag en inbetalningsavi på årsavgiften när jag redan har betalat den?
Svar:

Antagligen har påminnelsen skickats ut precis innan vi fick in din betalning. Det tar några bankdagar för oss att få betalningen. Om du nyligen betalat kan du bortse från betalningsavin. Du kan se på ”Min sida” hur lång tid framåt du betalt för. Känner du dig osäker kontaktar du vår Kundtjänst via kontaktformuläret eller på telefon 010-20 22 500 så tittar vi på ditt ärende.

Var hittar jag mina inloggningsuppgifter?
Svar:

När du registrerar dig anger du själv ett användarnamn och ett lösenord. Om du inte kommer ihåg dina uppgifter kan du kolla under rubriken ”Lösenord” bland frågor och svar.

Vad kostar det att registrera sig som sökande?
Svar:

Avgiften är 300 kronor per år. Det är Kommunfullmäktige i Malmö som bestämmer avgiften för bostadskön. Du är själv ansvarig för att se till att din avgift betalas i tid. Utebliven betalning innebär att ditt konto och din kötid tas bort.

Vad händer med min registrering om jag flyttar?
Svar:

Ingenting. Det är däremot viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter. Om du flyttar för att du fått ny bostad via Boplats Syd nollställs din kötid men din registrering finns kvar så länge du betalar.

Vad händer med min registrering och kötid om jag går bort? Kan min make/maka då ärva denna?
Svar:

Om den bostadssökande avlider, eller flyttar till permanent vårdboende, kan efterlevande 
make/maka eller sambo (enligt sambolagen) ärva kötiden. Den efterlevande ska ha varit folkbokförd på samma adress som den bostadssökande under de senaste sex månaderna.

För att kötiden ska kunna överföras måste den efterlevande kontakta Boplats Syd senast sex månader efter dödsfallet eller inflyttningen på vårdboendet. Detta är det enda fallet som en kötid kan övertas av någon annan då kötiden är personlig.   

Vad händer med min kötid om jag får en studentbostad?
Svar:

Om du får en studentbostad behåller du din kötid. Anledningen är att studentbostäder är ett tillfälligt boende med en begränsad besittningsrätt kopplad till hyresgästens studier. Du fortsätter att samla kötid som du kan använda till att söka en vanlig bostad när dina studier är avslutade. Förutsättningen är att du fortsätter att betala den årliga köavgiften.

Ska jag registrera mig som sökande även om jag inte ska flytta nu?
Svar:

Ja. Vi rekommenderar dig att registrera dig. Din kötid räknas från den dag du betalt årsavgiften. Du samlar då kötid som är avgörande när du väl börjar söka bostad.

Kan syskon/släkting/partner ta över min kötid?
Svar:

Nej. Kötiden är personlig. Det finns endast ett undantag och det är om den bostadssökande avlider, eller flyttar till permanent vårdboende, då kan efterlevande make/maka eller sambo (enligt sambolagen) ärva kötiden.

Den efterlevande ska ha varit folkbokförd på samma adress som den bostadssökande under de senaste sex månaderna. För att kötiden ska kunna överföras måste den efterlevande kontakta Boplats Syd senast sex månader efter dödsfallet eller inflyttningen på vårdboendet. Detta är det enda fallet som en kötid kan övertas av någon annan.

Kan jag registrera mig och söka lägenhet tillsammans med någon?
Svar:

Ja. Din medsökande måste först skapa ett eget bostadssökandekonto eller ett medsökandekonto via vår hemsida. Era konton ska sedan kopplas ihop för att bådas inkomst ska räknas med när ni söker lägenhet.

För att kunna söka en lägenhet tillsammans måste era konton vara sammankopplade före ansökningstiden gått ut på en på lägenheten. Du kan läsa mer här om hur en medsökande kopplas till en bostadssökandes användarkonto.

Det är bara bostadssökande som betalar köavgift som får en kötid. Att koppla en medsökande till sitt konto innebär att vi kan räkna med din medsökandes inkomstuppgifter när du söker lägenhet.

Kan jag ändra mina registrerade uppgifter?
Svar:

Ja. Det är viktigt att du håller dina registrerade uppgifter uppdaterade så att vi kan nå dig. Om du har angett ett felaktigt/ofullständigt personnummer eller bytt namn måste du kontakta oss eftersom du inte kan ändra dessa uppgifter själv.

Jag har ingen mejladress. Hur gör jag?
Svar:

Om du inte har någon mejladress kan du kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig med registreringen.

All information som berör din registrering och dina intresseanmälningar finns på www.boplatssyd.se och du kommer åt denna information genom att logga in.

Anger du en mejladress har vi däremot möjlighet att skicka information till dig och risken du ska missa viktig information minskar. Har du ingen egen mejladress så rekommenderar vi dig att om möjligt använda en anhörig eller väns mejladress.

Jag har ingen dator. Hur registrerar jag mig?
Svar:

Du kan registrera dig med din mobiltelefon. Det går även bra att besöka Boplats Syd på Stortorget 8 (Lejonetpassagen) under våra öppettider. Du kan även besöka ett av Malmö stads medborgarkontor.

Jag har ett Medsökandekonto och vill nu ha egen kötid, hur gör jag?
Svar:

Om du är kopplad som medsökande till någon behöver du först koppla bort dig som medsökande via ”Koppling”- Visa/ändra min koppling – Ta bort koppling. Därefter avslutar du ditt medsökandekonto i dina inställningar som du når via ”Kontouppgifter” – Redigera konto – Avsluta konto. När kontot är avslutat registrerar du dig på nytt här: Standardregistrering. Tänk på att om du varit medsökande till någon behöver ni koppla ihop era konton på nytt. Du kan inte heller använda samma användarnamn som du haft innan utan måste välja ett nytt.

Jag har ett Medsökandekonto idag och vill starta ett Standardkonto, hur gör jag?
Svar:

Om du är kopplad som medsökande till någon behöver du först koppla bort dig som medsökande via ”Koppling”- Visa/ändra min koppling – Ta bort koppling. Därefter avslutar du ditt medsökandekonto i dina inställningar som du når via ”Kontouppgifter” – Redigera konto – Avsluta konto. När kontot är avslutat registrerar du dig på nytt här: Standardregistrering. Tänk på att om du varit medsökande till någon behöver ni koppla ihop era konton på nytt. Du kan inte heller använda samma användarnamn som du haft innan utan måste välja ett nytt.

Jag betalar för information om lediga lägenheter redan och när jag kommer till er hemsida så vill ni också ha betalt! Hur kommer det sig?
Svar:

Det finns företag som hämtar uppgifter om lediga lägenheter hos oss och sedan publicerar dessa på sina egna hemsidor. Vi har inget samarbete och de gör det utan vårt tillstånd.

De lägenheter vi lägger ut på vår hemsida, www.boplatssyd.se, kan endast sökas via vår sida. Vi har en årlig avgift på 300 kr/år och som registrerad bostadssökande hos oss kan du söka alla våra utannonserade lägenheter.

Hur skapar man ett medsökandekonto?
Svar:

För att kunna söka en lägenhet tillsammans med någon måste era konton vara sammankopplade före ansökningstiden gått ut på en på lägenheten. Du kan läsa mer här om hur en medsökande kopplas till en bostadssökandes användarkonto.

Det är bara bostadssökande som betalar köavgift som får en kötid. Att koppla en medsökande till sitt konto innebär att vi kan räkna med medsökandes inkomstuppgifter när du söker lägenhet.

Hur många är före mig i kön?
Svar:

Det går inte att säga på förhand. Det beror på vilka som söker samma lediga lägenhet som du. Du kan se din aktuella köplacering för en specifik bostad på ”Min sida. Din köplacering kan förändras så länge det går att anmäla sig.  Det är inte först till kvarn som gäller utan alla som uppfyller hyresvärdens grundkrav kan anmäla sig fram till deadline och det är först då du vet din fastställda köplacering.

Hur länge kan jag stå i kö?
Svar:

Du kan stå i kö så länge du vill och så länge du betalar årsavgiften i tid. Den dag du får kontrakt på en ny bostad via Boplats Syd nollställs dina kötid och en ny kötid samlas så länge du betalar.

Hur länge gäller min registrering?
Svar:

Ett år i taget om du har registrerat dig som bostadssökande. Detta under förutsättning att du betalar årsavgiften om 300 kronor.

Har du registrerat ett medsökandekonto och kopplat ihop dig med någon bostadssökande inom 30 dagar? Då finns ditt medsökandekonto kvar tills någon av er väljer att ta bort kopplingen eller avsluta sitt användarkonto.

Hur lång tid tar det att få en lägenhet?
Svar:

Idag har vi en bostadsmarknad där efterfrågan överstiger utbudet av lediga lägenheter. Det innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa alla våra sökande med ny bostad så fort som både ni och vi skulle önska. Det kan ta lång tid innan ett erbjudande om en lägenhet kommer eftersom vi har ett stort antal sökande till våra lediga lägenheter. Därför är det viktigt att ställa sig i kön så tidigt som möjligt.

Den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet var ca 2,8 år under 2019

Hur får jag reda på att det är dags att betala?
Svar:

Du ansvarar själv för att betala årsavgiften i tid. Vi skickar ut en betalningsavi i god tid innan det är dags att betala årsavgiften. I första hand skickar vi ett mejl med en betalningsavi till din registrerade e-postadress. Om du inte har uppgett en e-postadress skickar vi betalningsavin med vanlig post till den adress du angett. Du ansvarar själv för att dina registrerade uppgifter är korrekta. Om du flyttar eller byter e-postadress så måste du uppdatera dina uppgifter.

Vi kan inte garantera att mejlen kommer fram till dig. Därför skickar vi även en betalningsavi med vanlig post om din inbetalning inte gjorts/eller registrerats när betalningsperioden löpt ut. Dock har vi valt att inte kalla det för en "påminnelse" eftersom det är frivilligt att stå i vår kö. Det går utmärkt att ändra sig och då bortse från vår betalningsavi. Ditt konto raderas då 6 månader efter att betalningsperioden gått ut.

På ”Min sida” får du också en påminnelse en månad innan förfallodagen. OBS! Det är alltid du själv som är ansvarig för att betala din köavgift i tid!

Har min sambo/partner en egen kötid?
Svar:

Nej, inte som medsökande. För att få en kötid måste man registrera sig som sökande och betala köavgift.

Övrigt

Varför har jag fått en varning?
Svar:

En varning delas ut om du har brutit mot våra köregler. Ett exempel kan vara att du inte deltog på en visning du tackat ja till eller att du inte skrev under ett kontrakt efter att du tackat ja till lägenheten. Då har du tagit en plats som kunde gått till någon annan och därmed fördröjt processen att få lägenheten uthyrd. Anledningen till en varning kan du läsa om på ”Min sida”.

Vad innebär deposition?
Svar:

Om din inkomst på egen hand eller tillsammans med din medsökande inte helt når upp till hyresvärdens krav så kan hyresvärden ändå ge dig möjlighet om du kan visa att du kan lämna säkerhet i form av deposition. Deposition innebär att du betalar en summa pengar till hyresvärden som hyresvärden förvarar under kontraktstiden. Du får tillbaka hela summan när du flyttar ut med avdrag för eventuella obetalda hyror eller kostnader för eventuella skador som uppstått.

Godkänd deposition - minst tre månadshyror – betalas in i samband med kontraktsskrivning.

Vad innebär borgensman?
Svar:

Vissa hyresvärdar godkänner en borgensman om du/ni inte helt når upp till hyresvärdens krav. Det framgår i så fall av lägenhetens beskrivning. Borgensmannen går i borgen och det innebär att personen lovar att ansvara för att hyresgästen (du) fullgör dina plikter gentemot hyresvärden. Borgen ingås "såsom för egen skuld", vilket innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen om du som hyresgäst inte sköter betalningen.

Den borgensförbindelse som tecknas i samband med ett hyresavtal omfattar bland annat hyra, misskötsel, skadestånd, inkassokostnader och kostnader för eventuell avhysning. För att kunna godkännas måste borgensmannen ha tillräcklig inkomst för att kunna bära både sina egna och dina boendekostnader.

Exempel på vad som kan krävas av en borgensman:

- Inga betalningsanmärkningar eller skulder.
- Inkomst från anställning eller eget företag på minst 3 gånger månadshyran.
- Kunna styrka inkomst de senaste 12 månaderna.

OBS! Exemplen ovan är de lägst ställda kraven för borgensman. Hyresvärden kan ställa fler och andra krav och då framgår dessa i lägenhetens beskrivning.

Vad är en betalningsanmärkning?
Svar:

Betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag att en person eller organisation anses vara en opålitlig betalare. En vanlig anledning till en sådan notering är att någon har lämnat in en ansökan om ett betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten och skulden har fastställt. Den som är skyldig pengar kallas för gäldenär och den som har rätt till pengarna kallas för borgenär.

Till betalningsanmärkningar räknas också ”Utmätningsförsök” som Kronofogden kallar för ”Utredningsrapport”. Det betyder att vid det tillfälle då Kronofogden försökte driva in en skuld så fanns där inga tillgångar att täcka skulden. Även skuldsaldo och konkurs räknas som en anmärkning.

Jag får upp följande text när jag loggar in på er sida: "Det här lösenordet har upptäckts i ett dataintrång och det bör ändras till ett starkt lösenord". Är er sida hackad?
Svar:

Meddelandet kommer inte från vår webbplats, utan från din webbläsare som kontrollerar lösenordet du använder på vår webbplats mot kända dataläckor. Vår webbplats kontrollerar inte ditt lösenord eller mejladress mot kända dataläckor och vi har heller inte haft någon dataläcka hos oss.
Ett tips är att inte använda dig av samma lösenord på många olika tjänster. Vi rekommenderar dig även att byta lösenord på alla tjänster, inklusive Boplats Syd, där du använder det lösenordet som genererade ”felmeddelandet”.

Lösenord

Kan jag byta mitt lösenord?
Svar:

Ja. Logga in på ”Min sida” och leta upp kontouppgifter på vänster sida. Tryck på redigera konto. Fyll i ditt nuvarande lösenord, ett nytt lösenord och bekräfta ditt nya lösenord. Tryck sedan på knappen ”Ändra lösenord”.

Kan jag byta mitt användarnamn?
Svar:

Ja. Logga in på ”Min sida” och leta upp kontouppgifter på vänster sida. Tryck på redigera konto och fyll i det användarnamn du vill ha. Tryck sedan på knappen ”Ändra användarnamn”.

Jag har glömt mitt lösenord. Vad kan jag göra?
Svar:

Tryck på knappen logga in. Under inloggningsrutan klickar du på knappen ”Jag har glömt mitt lösenord”. Då kan du skriva in din mejladress och ett mejl skickas till dig med dina uppgifter. Om du inte har skrivit in en mejladress, inte har tillgång till det eller har bytt mejladress behöver du kontakta oss via mejl eller telefon.

Du kan även besöka oss under våra öppettider. Kom ihåg att ta med legitimation.

Jag har glömt mitt användarnamn. Vad kan jag göra?
Svar:

Tryck på knappen logga in. Under inloggningsrutan klickar du på knappen ”Jag har glömt mitt användarnamn”. Då kan du skriva in din mejladress och ett mejl skickas till dig med dina uppgifter. Om du inte har en mejladress, inte har tillgång till det eller har bytt mejladress behöver du kontakta oss via mejl eller telefon.

Du kan även besöka oss under våra öppettider. Kom ihåg att ta med legitimation.

Jag får upp följande text när jag loggar in på er sida: "Det här lösenordet har upptäckts i ett dataintrång och det bör ändras till ett starkt lösenord". Är er sida hackad?
Svar:

Meddelandet kommer inte från vår webbplats, utan från din webbläsare som kontrollerar lösenordet du använder på vår webbplats mot kända dataläckor. Vår webbplats kontrollerar inte ditt lösenord eller mejladress mot kända dataläckor och vi har heller inte haft någon dataläcka hos oss.
Ett tips är att inte använda dig av samma lösenord på många olika tjänster. Vi rekommenderar dig även att byta lösenord på alla tjänster, inklusive Boplats Syd, där du använder det lösenordet som genererade ”felmeddelandet”.