Hoppa till innehåll

Användarvillkor

När du registrerar ett användarkonto på Boplats Syd godkänner du följande användarvillkor.

Det är nödvändigt för Boplats Syd att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som registrerat ett användarkonto hos oss. Det gäller dina personuppgifter som till exempel namn, adress och personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Uppgifterna är nödvändiga och behandlas i den utsträckning som krävs för att Boplats Syd och anslutna hyresvärdar ska kunna administrera, planera, utvärdera och fatta beslut om din ansökan om viss bostad.

Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register. Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas för genomförande av kreditupplysning.

Godkännande av villkor

  • Jag godkänner Boplats Syds köregler och jag försäkrar att samtliga de uppgifter jag lämnar på mitt användarkonto hos Boplats Syd är riktiga i alla delar.
  • Jag är medveten om att dessa personuppgifter/uppgifter hos Boplats Syd behandlas i syfte att förmedla en bostad och att Boplats Syd är ansvarig för denna behandling gentemot mig.
  • Jag är medveten om att dessa personuppgifter/uppgifter hos en hyresvärd - som Boplats Syd samarbetar med för att administrera lägenhetsansökningar och genomföra uthyrningsprocessen - behandlas i syfte att genomföra en bostadsuthyrning av lägenhet och att hyresvärden är ansvarig för denna behandling gentemot mig.
  • Jag intygar att jag erhållit information om att Boplats Syd och de hyresvärdar som samarbetar med Boplats Syd kan komma att inhämta en kreditupplysning om mig samt kontrollera uppgifter i folkbokföringsregistret.
  • Jag intygar att jag erhållit information om mina rättigheter enligt Dataskyddslagen (GDPR).
  • Jag förstår att jag, när jag betalar min köavgift, ingår ett avtal med Boplats Syd.
  • Jag förstår att Boplats Syd kan komma att ta ut en avgift om x kr för pappersavi.
  • Jag förstår att Boplats Syd hanterar de personuppgifter jag lämnat baserat på den rättsliga grunden uppgift om allmänt intresse och att ändamålet med behandlingen av personuppgifter är för att stå med på ett eventuellt framtida hyreskontrakt.
  • Jag förstår att jag, om jag begär det, kan få information om behandlingen av de personuppgifter som berör mig, och jag förstår att denna begäran skickas till mejladress: gdpr@boplatssyd.se(link sends e-mail).