Det kostar 300 kronor per år att stå i bostadskön. Din kötid börjar räknas från det datum din inbetalning registrerats hos Boplats Syd. Du kan läsa mer om hur det fungerar i våra köregler.

Observera att registreringen är personlig och att medsökande inte kan tillgodoräkna sig någon kötid.

Det finns två sätt att registrera dig

Standardregistrering
Du gör en full registrering med alla uppgifter som behövs för att kunna söka lägenheter hos oss.
Snabbregistrering
Du registrerar endast de uppgifter som behövs för att skapa ett konto hos oss och starta din kötid. Först när du är redo att söka lägenheter kompletterar du med alla uppgifter som krävs.