Du har valt att göra en standardregistrering och kommer efter att betalningen är registrerad att kunna börja söka lediga lägenheter hos oss. Din kötid kommer att räknas från det datum din inbetalning registrerats hos Boplats Syd.

Om du inte betalar raderas dina registrerade uppgifter efter 180 dagar.

Om du vill söka lägenhet med någon annan måste era användarkonton kopplas ihop.

Observera att registreringen är personlig och att medsökande inte kan tillgodoräkna sig någon kötid.
Personuppgifter
Bostadsinformation
För ditt nuvarande boende
Genom att godkänna överföringen kommer kontraktstiden i din nuvarande lägenhet (s.k boendetid) att överföras från hyresvärden. Boendetid kan bara hämtas om du som är sökande har ett förstahandskontrakt, alltså om du själv står på kontaktet. Din medsökandes boendetid kan aldrig överföras till ditt konto hos oss. Boendetiden kan sedan användas om du söker en lägenhet som din hyresvärd i första hand vill förmedla till dem som redan bor hos hyresvärden.
Antal boende

Ange antal boende inklusive dig själv som ska bo i lägenheten du söker.

Personer över 18 år
Personer under 18 år
Inkomstuppgifter
/mån
I ovanstående ruta anger du summan av din nettoinkomst (efter skatt), pension samt dina ev. bidrag per månad.
Läs mer om inkomsttyperna här.
Läs mer om underkategorierna till inkomsttypen Försäkringskassa här.
Om inkomsten inte räcker

Om din inkomst inte helt når upp till fastighetsägarens krav så kan du få möjlighet att söka lägenheter ändå om du kan visa att du kan lämna säkerhet eller om du kan visa att du har kapital. Kryssa i så fall i någon av nedanstående rutor. I kravtexten på varje ledig lägenhet ser du om fastighetsägaren ger dessa möjligheter och i så fall med vilka krav och villkor.

Jag har möjlighet att ordna borgensman. Jag är medveten om att min borgensman måste presenteras för fastighetsägaren senast i samband med kontaktsskrivning, och att borgensmannen måste uppfylla kraven och godkännas av fastighetsägaren.
Jag har möjlighet att visa att jag har kapital motsvarande minst tre årshyror. Jag är medveten om att mitt innehav måste styrkas för fastighetsägaren senast i samband med kontraktsskrivningen och att fastighetsägaren måste godkänna innehavet.
Jag har möjlighet att lämna minst tre månadshyror i deposition. Jag är medveten om att depositionen måste lämnas till fastighetsägaren senast i samband med kontraktsskrivningen.
Studieuppgifter