Din kötid startar först när din betalning av köavgiften har registrerats hos oss.

Observera! Första gången du ska söka en lägenhet kommer du att behöva komplettera dina inlagda uppgifter med bland annat inkomst, nuvarande boende och antal personer i familjen.
Personuppgifter
Du måste registrera dig med antingen en e-postadress eller gatuadress för att vi ska kunna kontakta dig.
Adress
Adressen till ditt nuvarande boende.
E-post
Skriv in en e-postadress där vi kan nå dig.
Allmänna villkor för personuppgifter

Det är nödvändigt för Boplats Syd att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som registrerat ett användarkonto hos oss. Det gäller dina personuppgifter som till exempel namn, adress och personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Uppgifterna är nödvändiga och behandlas i den utsträckning som krävs för att Boplats Syd och anslutna hyresvärdar ska kunna administrera, planera, utvärdera och fatta beslut om din ansökan om viss bostad.

Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register. Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas för genomförande av kreditupplysning.

Godkännande av villkor

  • Jag godkänner Boplats Syds köregler och jag försäkrar att samtliga de uppgifter jag lämnar på mitt användarkonto hos Boplats Syd är riktiga i alla delar.
  • Jag är medveten om att dessa uppgifter behandlas hos Boplats Syd och hos de hyresvärdar som samarbetar med Boplats Syd i syfte att administrera lägenhetsansökningar och genomföra uthyrningsprocessen.
  • Jag intygar att jag erhållit information om att Boplats Syd och de hyresvärdar som samarbetar med Boplats Syd kan komma att inhämta en kreditupplysning om mig samt kontrollera uppgifter i folkbokföringsregistret.
  • Jag intygar att jag erhållit information om mina rättigheter enligt Dataskyddslagen (GDPR).
  • Jag förstår att jag, när jag betalar min köavgift, ingår ett avtal med Boplats Syd.
  • Jag förstår att jag, om jag begär det, kan få information om behandlingen av de personuppgifter som berör mig, och jag förstår att denna begäran skickas till mejladress: gdpr [at] boplatssyd.se