Grönegatan 32B, Hörby

Hörby

11 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Fin lägenhet i en fastighet med endast sex lägenheter. Tvättmaskin och torktumlare finns i badrummet. Fiber är indraget.
Hyran kan ändras, då hyresförhandlingarna för 2021 inte är klara.
Lägenheten kan bli ledig tidigare.

Ingår i hyran:
Värme
Vatten varm/kall
TV basutbud
Tvättmaskin
Torktumlare

Ingår ej:
Hushållsel

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 4
  • Inkomstkrav:  Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Studiemedel
Om din inkomst inte helt räcker till
  • Kapital
Läs mer om inkomsttyperna
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.
Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran. Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Hyresvärden kräver att sökande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Hyresvärden godkänner
Som inkomst räknas lön från anställning, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, A-kassa, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och studielån/CSN. Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas. Kapital godkänns.
Hyresvärden godkänner max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna, men inget skuldsaldo. Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte
Hyresvärden godkänner inte försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomstkälla. Inte heller etableringstillägg. Hyresvärden godkänner inte deposition eller borgensman.
Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga hyresskulder eller andra skulder till Hörbybostäder eller annan hyresvärd godkänns. Du måste ha goda boendereferenser.

Övrig information
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. Grundregeln är att en 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 6 personer. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst:
Innan du kan bli aktuell för visning av lägenhet, måste du styrka din inkomst med nyutfärdat anställningsintyg och/eller kopia på anställningsavtal, dina 3 senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst t.ex beslut/intyg från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller CSN. Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation.

Egna företagare ska styrka sina inkomster med bl.a senast godkända och inlämnade deklarationen till Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året samt nyutfärdat registerutdrag från Skatteverket.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.