Ekholmsvägen 8, lgh 1019, Örkelljunga

Örkelljunga

5 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Trevlig lägenhet på populära Hagtornet
Möjlighet finns att hyra garageplats

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 3
  • Inkomstkrav:  Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Studiemedel
Om din inkomst inte helt räcker till
  • Borgensman
  • Kapital
Läs mer om inkomsttyperna
Krav som hyresvärden ställer:
För att kunna söka lägenheten ska den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran.
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara väl anpassat till lägenhetens storlek, se nedan under rubriken Övrig information.

Du ska kunna visa upp minst 3 månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.

I och med att du sökt lägenhet så ger du hyresvärden, 3Hus, tillstånd att inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Inga betalningsanmärkningar eller hyresskulder accepteras.

Lägenheten ska upplåtas som huvudsaklig bostad till hyresgästen och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.

Hyresvärden kräver att sökande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.
För nyproduktion, gäller visning på ritning.

Hyresvärden godkänner:
lön från anställning/eget företag, aktivitetsersättning, föräldrapenning med anställning i grunden, sjukersättning, sjukpenning/rehabiliteringsersättning, CSN, A-kassa och pension.

Anställningsform kan vara tillsvidareanställning, visstidsanställning, provanställning, långtidsvikariat, frilansuppdrag, tidsbegränsad anställning, timanställning eller projektanställning.

Om inkomsten inte räcker till, kan barnbidrag, underhållsbidrag/-stöd, bostadstillägg och bostadsbidrag tillgodoräknas.

Hyresvärden godkänner borgensman och kapital.

Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år så att deklarerad inkomst syns i kreditupplysning.

Hyresvärden godkänner inte:
försörjningsstöd, aktivitetsstöd, etablerings- eller utvecklingsersättning.
Hyresvärden godkänner inte kontantutbetald lön eller ersättning och all inkomst ska kunna styrkas genom kontoutdrag från bank. Hyresvärden godkänner inte deposition.

Kredit- och referensupplysning tas alltid på de sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, utmätningsförsök eller skuldsanering accepteras.

Övrig information:
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara väl anpassat efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer och en 3:a för max 4 personer.

Intyg som styrker din inkomst:
Nyutfärdat anställningsintyg och/eller kopia på anställningsavtal, dina 3 senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst t.ex beslut/intyg från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller CSN.

Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Egna företagare ska styrka sina inkomster med bl.a senast godkända och inlämnade deklarationen till Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året samt nyutfärdat registerutdrag från Skatteverket.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.