Marknadsgatan 8, Örkelljunga

Örkelljunga

7 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

För dig som vill bo nära och bekvämt.

I den här fastigheten har våra hyresgäster gott om plats, förvaringsmöjligheter och nära till flera olika serviceinrättningar. Balkongerna erbjuder gott om utrymme för umgänge och blommor. Huset ligger högt och det är fin utsikt från alla lägenheter.

Örkelljungabostäder är ett kommunalt bostadsbolag som grundades på 60-talet. Vi är ett litet bolag med drygt 120 lägenheter i fem fastigheter i centrala Örkelljunga. Vårt uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Örkelljunga kommun och vi har för avsikt att på sikt utöka antalet lägenheter. Att bo i en hyreslägenhet är ett flexibelt sätt att bo och du kan flytta på tre månader om din livssituation skulle förändras. Du slipper oroa dig oväntade kostnader, amorteringar och du kan känna dig bekväm och trygg i att ha någon som förvaltar din bostad.

Det bor ca 10 000 invånare i Örkelljunga kommun. De allra flesta uppskattar en trevlig och harmonisk miljö där olika generationer trivs tillsammans. Naturen i vårt område är vacker och bjuder på spännande äventyr, lugna vatten och härliga utflykter i det fria. Här finns möjligheter till alla sorters fritidsintressen, med både kulturella och sportsliga inslag. Att bo i Örkelljunga innebär att du har större städer på pendlingsavstånd med bra kommunikationer.

Särskilda krav

 • Ålderskrav: Min 18 år
 • Antal boende: 1 - 3
 • Inkomstkrav:  Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
 • Anställning/Eget Företag
 • Pension
 • A-kassa
 • Försäkringskassa
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel
Om din inkomst inte helt räcker till
 • Borgensman
 • Kapital
 • Deposition
Läs mer om inkomsttyperna
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.
Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran.
Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Hyresvärden kräver att sökande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Hyresvärden godkänner:
Som inkomst räknas lön från anställning, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, försörjningsstöd (intyg utfärdat av Örkelljunga kommun efter genomförd utredning), handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, inkomst av kapital och studielån/CSN.
Etableringsersättning godkänns om du är folkbokförd i Örkelljunga kommun.
Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, etableringsstöd, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas.
Hyresvärden kan godta kapital, deposition samt borgensman som uppfyller krav och inkomst.
Hyresvärden godkänner upp till 5000 kr i skuldsaldo och/eller max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte
Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga hyresskulder eller andra skulder till Örkelljungabostäder eller annan fastighetsägare godkänns. Du måste ha goda boendereferenser.
Hyresvärden godkänner inte utmätningsförsök eller skuldsanering.

Övrig information
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 6 personer, en 5:a för max 8 personer. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst och kan komma att begäras
Nyutfärdat (max två månader gammalt) anställningsintyg eller anställningsavtal och dina tre senaste lönespecifikationer, alternativt andra intyg som styrker din inkomst (ex beslut/intyg från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) kommer att krävas. Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare, måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Egna företagare ska styrka sina inkomster med bl.a senast godkända och inlämnade deklarationen till Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året samt nyutfärdat registerutdrag från Skatteverket.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.