Södra Förstadsgatan 4, Malmö

Malmö, Norr, Lugnet

5 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Inflyttningsdatum kan diskuteras.
Visning sker på ritning/bilder/video.

Bilplats
I området finns flertalet parkeringshus.
Omgivning
Fastigheten är belägen på Malmös gågata.
Kommunikationer
Till centrala Malmö tar man sig enkelt med buss, tåg, bil eller cykel. En kort promenad bort ligger Triangeln med nedfart till Citytunneln, via tåg härifrån når man snabbt både Malmö Centralstation och Köpenhamn/Kastrup.
Service
Området har ett fantastiskt utbud av restauranger och shopping, både längs gågatan och längs sidogator och intilliggande torg.

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 4
  • Inkomstkrav:  Minst 2.5 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Studiemedel
För att kunna söka lägenheten ska den totala inkomsten efter skatt motsvara 2,5 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.
Du ska kunna visa upp minst 6 månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Du ska vara skötsam och ha skött dina åtaganden i nuvarande boende. I och med att du sökt lägenhet så ger du Volito tillstånd att inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras. Hyresvärden kräver att köande, medköande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.
Du måste personligen besöka Volitos kontor för att teckna avtal. Medtag id-handling.

Hyresvärden godkänner:
Som inkomst räknas lön från anställning/eget företag, föräldrapenning med anställning i grunden, sjukersättning, sjukpenning/rehabiliteringsersättning, CSN och pension.
Bostadstillägg för pensionärer godkänns från det år man fyller 65.
A-kassa godkänns.
Anställningsform kan vara tillsvidareanställning, visstidsanställning (medlemskap i A-kassa krävs), långtidsvikariat eller projektanställning.
Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte:
Hyresvärden godkänner inte provanställning, frilansuppdrag, tidsbegränsad anställning eller timanställning.
Hyresvärden godkänner inte heller barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, underhållsbidrag, etableringsersättning, etableringsstöd eller föräldrapenning utan anställning i grunden som inkomst.
Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga hyresskulder eller andra skulder till fastighetsägare godkänns. Inga betalningsanmärkningar, skulder eller skuldsanering accepteras.
Hyresvärden godkänner inte kontantlön.
Fullmakt vid kontraktsskrivning godkänns ej.

Övrig information:
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 5 personer, en 5:a för max 6 personer och en 6:a för max 7 personer.

Intyg som styrker din inkomst och kan komma att begäras:
Nyutfärdat anställningsavtal, dina tre senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst t ex beslut/intyg från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller CSN kommer att krävas.
Egna företagare ska styrka sina inkomster med bl.a. kopia på senast inlämnade inkomstdeklaration och bilaga från NE, aktuell balans- och resultatrapport, taxerade inkomster enligt aktuell kreditupplysning, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året samt nyutfärdat registerutdrag från Skatteverket.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.