Stationsvägen 8, Staffanstorp

Staffanstorp

37 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Hus i centrala Staffanstorp i 1½ plan.

Hyra: 14400:-/mån
Varmhyra, sopor och VA ingår. Hushållsel tillkommer.


Fullständig adress är Stationsvägen 8A.

Ekoförvaltning förvaltar ca 200 bostäder i Skåne. Vi är en långsiktig hyresvärd med kvalitet och hållbarhet som ledord. Välkomna till oss!


Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 7
  • Inkomstkrav:  Minst 1.5 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Studiemedel
Om din inkomst inte helt räcker till
  • Kapital
  • Deposition
Läs mer om inkomsttyperna
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara minst 1,5 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information. Du eller din medsökande eller ombud ska ha varit på visning och sett den aktuella lägenheten. Garanti i form av borgensman eller deposition kan begäras.

Hyresvärden godkänner:
Det krävs att du har inkomst från anställning (förvärvsinkomst), eget företag, pension, arbetslöshetskassa eller studielån/CSN. Kapital motsvarande minst tre årshyror i kombination med minst 50% av inkomstkravet godkänns också. Deposition godkännes i kombination med minst 50% av inkomstkravet.

Det är du som huvudsökande som ska uppfylla hyresvärdens krav. Gemensam inkomst läggs till grund i det fall du har en medsökande som avser bo tillsammans med dig.

Hyresvärden godkänner inte:
Hyresvärden godkänner inte försörjningsstöd, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, föräldrapenning, etablerings- eller utvecklingsersättning. Inte heller godkänns barnbidrag, underhållsbidrag/-stöd eller bostadsbidrag. Hyresvärden godkänner inte kontantutbetald lön eller ersättning och all inkomst ska kunna styrkas genom kontoutdrag från bank. Kredit- och referensupplysning tas alltid på de sökande som erbjuds hyreskontrakt.

Inga betalningsanmärkningar eller hyresskulder accepteras. Lägenheten ska upplåtas som huvudsaklig bostad till hyresgästen och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenhet. Hyresvärden kräver att köande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Övrig information:
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för 1-2 personer, en 2:a för 2 personer, en 3:a för 4 personer och en 4:a för 6 personer etc. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst som kan komma att begäras:
Inkomsten ska styrkas med nyutfärdat anställningsintyg med uppgift om anställningsform och inkomst samt lönespecifikationer från de senaste tre månaderna. Intyg/utbetalningsplan från A-kassa/CSN ska uppvisas samt kontoutdrag som visar på insatt inkomst.

Egna företagare ska styrka sina inkomster med bl. a senaste inlämnade deklaration till Skatteverket, aktuell balans- och resultatrapport samt nyutfärdat intyg från revisor.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.