Blygers väg 3, Trelleborg

Trelleborg, Trelleborg tätort, Trelleborg Öster

68 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Blygers väg 3, Trelleborgs tätort, Trelleborg Öster

Trelleborgs kommun driver ett omfattande stadsutvecklingsprojekt rörande Trelleborgs stad, Kuststad 2025. Det innebär bland annat inrättande av en ny östlig ringväg och hamninfart till Trelleborg. Trelleborgs kommun äger fastigheter med bostadshus som utgör en del av det markområde som berörs av projektet.

Bostaden kommer att hyras ut utan rätt till besittningsskydd. När avtalet löper ut så har hyresgästen ingen rätt att förlänga hyresavtalet. Hyresavtalet kommer skrivas på fyra år, dock måste hyresgästen vara beredd på att hyresavtalet kan sägas upp i förtid med anledning av tidigare igångsättning av projektet.

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden för att hyresavtalet ska vara giltigt.

Möjlighet till tidigare inflyttning.

Huset hyrs ut i befintligt skick.

Kallhyra. Hyresgästen tecknar eget abonnemang för värme, vatten, el, och sophämtning.
Tv och Internet ingår inte i hyran utan tecknas separat.
Hyresgästen ansvarar för underhåll av inre ytskikt (golv, väggar, tak).
Hyresgästen ansvarar för skötsel av tomt.

Enfamiljshus, friliggande utan källare i 1 ½ plan uppfört 1979.
Trädäck och uppvuxen trädgård i öster. Vind finns.

Uppvärmingssystem: Direktverkande el samt värmepump.

Plan 1:
Huvudentré med trappa till ovanplan, kök, badrum, vardagsrum, och ett sovrum. Grovingång med tvättstuga.

Kök: Nyare kök, köksö med spishäll och fläkt. Diskmaskin finns. Ugn i arbetshöjd. Laminatgolv. Öppen planlösning till vardagsrummet.

Kök, vardagsrum och ett sovrum med laminatgolv.

Badrum: Wc, tvättställ och fristående badkar. Klinkergolv med elvärme.

Grovkök: Tvättstuga med klinkergolv. Tvättmaskin och torktumlare.

Plan 2:
Tre sovrum, allrum och badrum.

Sovrum: Inbyggda garderober och klädkammare. Parkettgolv.

Allrum: Vind nås från allrummet. Inbyggda garderober och klädkammare. Parkettgolv

Badrum: Wc, tvättställ, dusch och bastu. Klinkergolv med värme.

Enbilsgarage med biluppställningsplats utanför, samt förråd på tomten.

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 8
  • Inkomstkrav:  Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Försörjningsstöd
  • Studiemedel
  • Annan
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran (kallhyra).

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.
Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran.
Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Hyresvärden kräver att sökande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Hyresvärden godkänner:
lön från anställning, försörjningsstöd (intyg utfärdat av Trelleborgs kommun efter genomförd utredning), sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, inkomst av kapital och studielån/CSN.

Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostads-tillägg tillgodoräknas.
Hyresvärden godkänner etableringsersättning och etableringstillägg under förutsättning att det kvarstår minst 12 månader av etableringsplan från inflyttningsdag räknat.
Kapital motsvarande minst tre årshyror i kombination med minst 30% av inkomstkravet godkänns också.
Hyresvärden godkänner upp till 5000 kr i skuldsaldo och/eller max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.

Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte:
hyresskulder eller andra skulder till Trelleborgs kommun eller annan fastighetsägare. Du måste ha goda boendereferenser.
Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt.
Hyresvärden godtar inte borgensman.

Övrig information
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 5 personer och en 4:a för max 6 personer.
Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst är t ex:
nyutfärdat (max två månader gammalt) anställningsintyg och dina tre senaste lönespecifikationer, kontoutdrag, alternativt andra intyg som styrker din inkomst (t ex beslut/intyg från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).
Vid etableringsersättning krävs uppvisande av etableringsplan och gjorda utbetalningar från Försäkringskassan.

Vid eget företag ska balans- och resultaträkning, en kopia på senast inlämnade deklaration till Skatteverket lämnas in, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året ska bifogas och företaget ska ha varit verksamt i minst ett år så att deklarerad inkomst syns i kreditupplysningen. Dessutom ska kopia på aktuellt registreringsbevis uppvisas.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.