Corfitz Beck-Friisgatan 5B, Trelleborg

Trelleborg, Trelleborg tätort, Trelleborg Centrum

14 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Tidigare inflytt möjlig!

Rymlig 4:a mitt på gågatan med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Här finns även köksö. Hel kyl och frys. Parkettgolv i hela lägenheten. Fräsch och hög standard. Säkerhetsdörr. Nya fönster.

Kabel-TV tillkommer med 150 kr/mån.

Särskilda krav

 • Ålderskrav: Min 18 år
 • Antal boende: 1 - 5
 • Inkomstkrav:  Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
 • Anställning/Eget Företag
 • Pension
 • A-kassa
 • Försäkringskassa
 • Studiemedel
Om din inkomst inte helt räcker till
 • Borgensman
 • Kapital
 • Deposition
Läs mer om inkomsttyperna
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information. Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran. Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum. Hyresvärden kräver att sökande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Hyresvärden godkänner:
Som inkomst räknas lön från anställning, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, handikappersättning, utvecklingsersättning, pension, A-kassa, aktivitetsersättning och studielån/CSN. Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas. Hyresvärden kan godta kapital, deposition samt borgensman som uppfyller krav och inkomst.

Hyresvärden godkänner max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna, men inget skuldsaldo. Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte:

Hyresvärden godkänner inte försörjningsstöd, aktivitetsstöd, etablerings- eller utvecklingsersättning. Inte heller godkänns barnbidrag, underhållsbidrag/-stöd eller bostadsbidrag. Hyresvärden godkänner inte kontantutbetald lön eller ersättning och all inkomst ska kunna styrkas genom kontoutdrag från bank. Kredit- och referensupplysning tas alltid på de sökande som erbjuds hyreskontrakt.

Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga oreglerade skulder eller skuldsanering accepteras. Inga hyresskulder eller andra skulder till Meriten eller annan hyresvärd godkänns. Du måste ha goda boendereferenser.

Övrig information
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer, en 4:a för max 6 personer och en 5:a för max 7 personer. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst och kan komma att begäras
Nyutfärdat (max två månader gammalt) anställningsintyg eller anställningsavtal, dina tre senaste lönespecifikationer och kontoutdrag som påvisar löneinsättning de tre senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst (ex beslut/intyg från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) kommer att krävas. Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare, måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Egna företagare ska styrka sina inkomster med bland annat senast godkända och inlämnade deklarationen till Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året samt nyutfärdat registerutdrag från Skatteverket.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.