Kompassgatan 40, Malmö

Malmö, Norr, Västra Hamnen

6 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Välplanerad lägenhet i Västra Hamnen. Lägenheten är en etagelägenhet. På översta plan finns 2 sovrum samt 2 garderober. På nedanvåningen finns kök/vardagsrum och badrum. Lägenheten har även en balkong.

Lägenheten är belägen vid ett havsnära läge och ett stenkast från Malmö Universitet. Hiss finns i fastigheten. Värme, vatten, hushållsel samt bredband och kabel-TV är inkluderad i hyran. 10 månadershyra; juni och juli är hyresfritt. Tvättstuga på våningsplan 2 och 3. Miljöhus på gården.

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 2
  • Inkomstkrav:  Minst 1 ggr hyran
    Godkända utbildningstyper
  • Högskola/universitet
  • YH- eller KY-Utbildning
Krav som hyresvärden ställer:
- För att bli godkänd som hyresgäst i studentbostad hos Rikshem ska du ha fyllt 18 år och vara heltidsstuderande, dvs. studier omfattande minst 30 högskolepoäng per termin av vilka du måste klara minst 15 högskolepoäng per termin, på universitet, högskola eller motsvarande.
- Rikshem har riktlinjer mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten.
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska därför vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
- Hyresvärdens krav är att sökande, medsökande eller ombud varit på visningen och sett den aktuella lägenheten. Om detta ej är möjligt måste sökande meddela detta till hyresvärden.
- Du ska vara skötsam och ha skött dina åtaganden i nuvarande boende. I och med att du sökt lägenhet, så ger du hyresvärden tillstånd att inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare
hyresvärd. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras.

Hyresvärden godkänner:
- Inkomst baserad på studiemedel eller arbete.

Hyresvärden godkänner inte:
- Hyresvärden godkänner inte försörjningsstöd som inkomst och inte heller etableringsersättning/etableringstillägg.
Kreditupplysning tas på alla sökande som är aktuella för visning och kontrakt. Hyresvärden godkänner inte sökande som har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
- Hyresvärden godkänner inte kontantutbetald lön.

Övrig information:
- Hyresvärden kräver att den sökande kommer att bo i lägenheten.
- Den ömsesidiga uppsägningstiden för lägenheten är 1 månad.

Intyg som styrker din inkomst:
Innan du kan bli aktuell för visning av lägenhet, måste du styrka din inkomst med
- Antagningsbesked på heltidsstudier vid universitet, högskola eller motsvarande.
- CSN utbetalningsplan
- Om du har ett extrajobb kan du även skicka in arbetsgivarintyg samt de två senaste lönespecifikationerna.

Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år och ska styrka sina inkomster med bl. a senaste inlämnade deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket samt en aktuell resultat- och balansrapport.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.