Nöbbelövs Torg 13, Lund

Lund, Lund tätort, Nöbbelöv

42 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Fin lägenhet som totalrenoverats 2016 som ligger högst upp i huset.

Hyresinformation:
I hyran ingår värme, vatten, kabel-TV och el. Avser 2019 års hyra.
Lägenheten hyrs ut i befintligt skick.

För samtliga nya avtal måste bilaga skrivas på om rökfritt boende. Rökförbudet gäller den enskilda lägenheten, på balkong/uteplats samt i gemensamma utrymmen. Rökning får heller inte ske i nära anslutning till fastighetens entré.

Beskrivning
Det som kännetecknar Nöbbelöv är de gröna omgivningarna och det är därför vi har valt att kalla det Gröna Nöbbelöv. Här kan du välja att bo i våra nyproducerade lägenheter som stod klara 2016 eller i husen som är byggda på 70-talet. Goda kommunikationer gör det till en perfekt plats för dig som pendlar inom Öresundsregionen.

Omgivning
Nöbbelöv är ett attraktivt område med grönskande omgivningar och bra kommunikationer. Största delen av Nöbbelöv stod klart i slutet av 1970-talet. Här finns höghus medan resten av området utgörs av tätbebyggt och lågt radhusområde. Sedan hösten 2016 har vi även två nybyggda fastigheter med 120 lägenheter, av vilka 60 lägenheter är bostadsrätter

Kommunikation
Här finns Lunds andra järnvägsstation, Gunnesbo station som betjänas av Pågatågen. Härifrån går täta avgångar söderut mot Malmö och vid tågbyte vidare mot Köpenhamn. Norrut går tåg mot Kävlinge, Landskrona och Helsingborg. Bra förbindelser finns även till Lunds centrum med stadsbusstrafik. Linje 3 avgår med endast ett par minuters mellanrum på vardagar och ofta på helgerna. Linje 21 går mellan centrum och Stångby, varpå Nöbbelöv passeras flera gånger i timmen.

Service
Nöbbelövs torg är beläget mitt i området. Vid torget finns en ICA-butik, pizzeria, vårdcentral och tandläkare tillsammans med föreningslokaler och lokala företagare. Här hittar du även Stena Fastigheters områdeskontor.

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 2
  • Inkomstkrav:  Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Studiemedel
Den här lägenheten förmedlas i första hand till sökande med överförd kötid, i nuvarande lägenhet, från Stena Fastigheter.

För hyresgäster inom Stena Fastigheter med aktivt lägenhetsavtal gäller följande, förutom nedan nämnda krav:
Du ska ha bott i nuvarande lägenhet i minst 1 år för att kunna tillgodoräkna dig din boendetid. Inga betalningsanmärkningar ska finnas. Hyrorna ska vara inbetalda i tid samt inga störningar ska ha förekommit. Lägenheten ska vara skött och välvårdad. Vi utför en förbesiktning av lägenheten, eventuella kostnader ska vara reglerade innan vi ger vårt godkännande.
Vid tilldelning av lägenheten är det din boendetid i nuvarande lägenhet som avgör. Uppsägningstiden hos Stena Fastigheter är alltid tre kalendermånader även vid byte av lägenhet hos Stena Fastigheter.

För att teckna kontrakt på en lägenhet ska man ha fyllt 18 år.
För godkännande krävs någon form av varaktig inkomst t.ex. tillsvidareanställning, visstidsanställning, långtidsvikariat, egen rörelse, frilansuppdrag, projektanställning, pension sjukersättning, a-kassa och studiemedel. Vi godkänner A-kassa som inkomst under förutsättning att det finns minimum 150 A-kassa dagar kvar från inflyttningsdatum. Vid studiemedel kan borgen krävas. Försörjningsstöd accepteras ej.
Hyresvärden tillämpar en inkomstregel som innebär att för att bli godkänd skall den totala årsinkomsten brutto motsvara lägst 3 gånger årshyran. För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran.
Hyresvärden kommer att kräva nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter. Ha intyget i beredskap om du accepterar lägenheten. Vid eget företag ska företaget varit verksamt i minst ett år så deklarerad inkomst syns i kreditupplysningen. Dessutom ska kopia av aktuellt registreringsbevis uppvisas.
Hyresvärden accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
Hyresvärden kommer att inhämta boendereferenser. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras. Inga hyresskulder eller skuldsanering godkänns.
Hyresvärden har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara väl anpassade till lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 5 personer, osv.
Hyresvärden kräver att köande, medköande eller ombud varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.