Nils Holgerssonsväg 5, Trelleborg

Trelleborg, Trelleborg tätort, Trelleborg Norr

31 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Detta är ett bostadsområde i lugn, avskild miljö som omges av stora gröna ytor.
I tre av de fem husen är det Seniorlägenheter som riktar sig till hyresgäster som fyllt 55 år.
Här finns också Akka Servicecentrum med restaurang, frisör, fotvård och många olika aktiviteter.

Varmhyra

Stamrenovering kommer påbörjas i januari 2020 och avslutas december 2020.
Det som kommer renoveras då är avloppstammarna - Relining och tappvattensystemet.

Ritning saknas.

Särskilda krav

 • Ålderskrav: Min 55 år
 • Antal boende: 1 - 2
 • Inkomstkrav:  Minst 1.5 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
 • Anställning/Eget Företag
 • Pension
 • A-kassa
 • Försäkringskassa
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel
 • Annan
Om din inkomst inte helt räcker till
 • Kapital
Läs mer om inkomsttyperna
TrelleborgsHems seniorboende vänder sig främst till dig som är 55+ och som inte längre har hemmavarande barn.

För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 1,5 gånger månadshyran. Om lägenheten har kallhyra gäller minst 2 gånger hyran.

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 55 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.

Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran.
Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.

Hyresvärden kräver att köande eller medköande har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.
Ombud på visning godkänns endast om sökande har 20 mil eller längre enkel resa från bostadsorten till visningsorten.

Hyresvärden godkänner:
lön från anställning, försörjningsstöd om personen har intyg på detta utfärdat av Trelleborgs kommun, sjukpenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, underhållsbidrag/stöd, inkomst av kapital och studielån/CSN.
Om inte inkomsten räcker till kan och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas, dock inte om du har försörjningsstöd.

Hyresvärden godkänner etableringsersättning och etableringstillägg under förutsättning att det kvarstår minst 12 månader av etableringsplan från inflyttningsdag räknat.

Kapital motsvarande minst tre årshyror i kombination med minst 30% av inkomstkravet godkänns också.
Tre månaders deposition kan komma att krävas vid osäker inkomst.

Hyresvärden godkänner upp till 5000 kr i skuldsaldo och/eller max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna. Hyresvärden godkänner dock inte skuldsanering eller utmätningsförsök.

Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte:

hyresskulder eller andra skulder till TrelleborgsHem eller annan hyresvärd.
Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt.
Hyresvärden godkänner inte skuldsanering eller utmätningsförsök. Hyresvärden godtar inte borgensman.

Du måste ha goda boendereferenser.

Övrig information
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 2 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 6 personer.
Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst:

Innan du kan bli aktuell för visning av lägenhet, måste du styrka din inkomst med nyutfärdat anställningsintyg och/eller kopia på anställningsavtal, dina 3 senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst t.ex beslut/intyg från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller CSN.
Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation.

Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år och ska styrka sina inkomster med bl. a senaste inlämnade deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket samt en aktuell resultat- och balansrapport.


Vid etableringsersättning krävs uppvisande av etableringsplan och gjorda utbetalningar från Försäkringskassan.


Du som idag hyr en bostad i första eller andra hand, bor inneboende eller i bostadsrätt, ska även skicka in kontaktuppgifter till din hyresvärd eller kontaktperson i bostadsrättsföreningen.

För att vi ska kunna ta boendereferenser måste du lämna ditt medgivande till din befintliga hyresvärd att vi har rätt att begära ut boendereferenser om dig. Detta medgivande ska vara skriftligt, och kopia på detta medgivande ska bifogas när du laddar upp övriga dokument som hyresvärden kräver vid förmedling av lägenheten.

Du måste vara på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.