Ehrenbuschgatan 5 A, Trelleborg

Trelleborg, Trelleborg tätort, Trelleborg Centrum

29 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Denna fastighet ligger i direkt anslutning till centrum och nära till Söderslättsgymnasiet.

Varmhyra.

Särskilda krav

 • Ålderskrav: 18 - 22 år
 • Antal boende: 1 - 2
 • Inkomstkrav:  Minst 1.5 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
 • Anställning/Eget Företag
 • Pension
 • A-kassa
 • Försäkringskassa
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel
 • Annan
Om din inkomst inte helt räcker till
 • Kapital
Läs mer om inkomsttyperna
Lägenheten avses som ungdomsboende och erbjuds ungdomar under 23 år. För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 1,5 gånger månadshyran. Om lägenheten har kallhyra gäller minst 2 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer:
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information. Kontraktet gäller till och med det år du fyller 23 år. Därefter måste du flytta från lägenheten.
Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran. Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Hyresvärden kräver att köande eller medköande har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten. Ombud på visning godkänns endast om sökande har 20 mil eller längre enkel resa från bostadsorten till visningsorten.

Hyresvärden godkänner:
Som inkomst räknas lön från anställning, försörjningsstöd om personen har intyg på detta utfärdat av Trelleborgs kommun, sjukpenning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, inkomst av kapital och studielån/CSN. Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas, dock inte om du har försörjningsstöd. Hyresvärden godkänner etableringsersättning och etableringstillägg under förutsättning att det kvarstår minst 12 månader av etableringsplanen från inflyttningsdag räknat. Kapital motsvarande minst tre årshyror i kombination med minst 30% av inkomstkravet godkänns också. Tre månaders deposition kan komma att krävas vid osäker inkomst.
Hyresvärden godkänner upp till 5000 kr i skuldsaldo och/eller max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna. Hyresvärden godkänner dock inte skuldsanering eller utmätningsförsök.

Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte:
Inga hyresskulder eller andra skulder till TrelleborgsHem eller annan hyresvärd godkänns. Hyresvärden godkänner inte skuldsanering eller utmätningsförsök. Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Du måste ha goda boendereferenser. Hyresvärden godtar inte borgensman.

Övrig information:
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 2 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 6 personer. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst ska laddas upp på din sida.
Har du anställning så är det nyutfärdat (max två månader gammalt) anställningsintyg, dina tre senaste lönespecifikationer och kopia på ditt kontoutdrag för de tre senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst (ex beslut/intyg från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) som kommer att krävas.
Vid etableringsersättning krävs uppvisande av etableringsplan och gjorda utbetalningar från Försäkringskassan.
Vid eget företag ska en kopia på senast inlämnade deklaration till Skatteverket lämnas in, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året ska bifogas och företaget ska ha varit verksamt i minst ett år så att deklarerad inkomst syns i kreditupplysningen. Dessutom ska kopia på aktuellt registreringsbevis uppvisas.

Du som idag hyr en bostad i första eller andra hand, bor inneboende, hemma hos föräldrar, eller bor i bostadsrätt, ska även skicka in kontaktuppgifter till din hyresvärd eller kontaktperson i bostadsrättsföreningen.
För att vi ska kunna ta boendereferenser måste du lämna ditt medgivande till din befintliga hyresvärd att vi har rätt att begära ut boendereferenser om dig. Detta medgivande ska vara skriftligt, och kopia på detta medgivande ska bifogas när du skickar in de övriga

Du måste vara inloggad på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.