Fyrverkaregatan 8, Helsingborg

Helsingborg, Helsingborg tätort, Fredriksdal

125 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

Genomgående 2rok på Fredriksdal i bra, men äldre skick. Genomgående, stor balkong, badkar, hiss från bottenplan. Välkommen med din ansökan!

Området Fredriksdal har stora grönområden, grönskande innergårdar med rejäla lekplatser. Här finns låghus med tre våningsplan och höghus med fem våningsplan samtliga med loftgång. Området gränsar i öster mot Brytstugans koloniområde.
Matbutik, bibliotek, vårdcentral, restauranger och konditori finns i närliggande Drottningshög Centrum. Skolor och barnomsorg finns också inom gångavstånd. Kommunikationerna är mycket bra, med bussförbindelse till centrum (tar ca 10 minuter).

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 3
  • Inkomstkrav: Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Studiemedel
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara minst 2 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer:

- För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år.

- Du ska kunna visa upp minst 9 månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.

- Hyresvärden har riktlinjer mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.

- I det fall visning av lägenheten erbjuds, ska du eller din medsökande eller ombud ha varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

- Du ska vara skötsam och ha skött dina åtaganden i nuvarande boende. I och med att du sökt lägenhet så ger du hyresvärden tillstånd att inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras.

- För att bli inbjuden till visning måste du skicka in intyg som verifierar din inkomst samt uppfyller fastighetsägarens krav på inkomstkälla. Du som blir aktuell för visningsinbjudan kommer få ett mail med ytterligare information om vart du ska skicka intygen.

Hyresvärden godkänner:
Det krävs att du har inkomst från anställning, pension, a-kassa, studiemedel, eget företag eller Försäkringskassan. Gemensam inkomst läggs till grund i det fall du har en medsökande som avser bo tillsammans med dig. Dock är det huvudsökande som ska stå för huvuddelen av inkomsten.

Kreditupplysning tas på alla sökande som är aktuella för visning och kontrakt. En sökande som har max två betalningsanmärkningar kan godkännas som hyresgäst om skulden är reglerad och den sökande i övrigt uppfyller våra krav. Sökande måste i så fall uppvisa ett intyg om skuldfrihet från Kronofogdemyndigheten.

Hyresvärden godkänner inte:
Hyresvärden godkänner inte försörjningsstöd som inkomst och inte heller etableringsersättning och etableringstillägg, utbetalt från Försäkringskassan.
Hyresvärden godkänner inte kontantutbetald lön.

Övrig information:
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer, en 4:a för max 5 personer, en 5:a för max 6 personer. Avvikelser vad avser antal personer kan förekomma för enskilda lägenheter och framgår i så fall av lägenhetsannonsen.

Hyresvärden reserverar sig för eventuella avvikelser/ändringar i lägenhetsbeskrivningen i annonsen.


Intyg som styrker din inkomst:
Inkomsten ska styrkas med nyutfärdat anställningsintyg med uppgift om anställningsform, lönenivå och omfattning samt lönespecifikationer från de senaste 3 månaderna. Intyg/utbetalningsplan från Försäkringskassa/A-kassa/CSN ska uppvisas samt kontoutdrag som visar på insatt belopp. I intyg måste det framgå antal kvarvarande ersättningsdagar samt ersättningsnivån för kvarvarande dagar.
Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år och ska styrka sina inkomster med bl. a senaste inlämnade deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket, en aktuell resultat- och balansrapport samt nyutfärdat intyg från revisor.

Du måste vara inloggad på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.