Storabackegatan 22B, Malmö

Malmö, Väster, Gamla Limhamn

63 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning

OBS! Denna lägenhet uthyres med korttidskontrakt. Detta pga en kommande ombyggnad i fastigheten. Kontraktet skrivs på 3 månader med eventuell förlängning med tre månader i taget tills dess att hyresvärden är i behov av lägenheten.

Lägenheten kan bli ledig redan från 1 juni alt 1 juli.

Fastigheten är belägen på Limhamn med gångavstånd till kollektiva kommunikationer, skolor och all tänkbar service såsom mataffärer, restauranger, kaféer.

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 4
  • Inkomstkrav: Minst 2.5 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Studiemedel
OBS! Denna lägenhet uthyres med korttidskontrakt. Detta pga en kommande ombyggnad i fastigheten. Kontraktet skrivs för 3 månader med eventuell förlängning med tre månader i taget tills dess att hyresvärden är i behov av lägenheten.
Vid tecknande av korttidskontrakt bibehålls nuvarande kötid hos Boplats Syd.
Vid frågor kontakta Linda Bengtsson/Newsec 040-631 13 00.

För att teckna kontrakt på en lägenhet ska man ha fyllt 18 år. Den totala årsinkomsten, brutto, för sökande och medsökande skall tillsammans motsvara lägst 3 gånger årshyran. För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2,5 gånger månadshyran. För ålderspensionärer lägst 2,5 ggr årshyran.

Inkomsten ska komma från tillsvidareanställning, eget företag, pension, visstidsanställning, provanställning, långtidsvikariat, frilansuppdrag, tidsbegränsad anställning, projektanställning, behovsanställning, a-kassa, sjukersättning, sjukpenning, barnbidrag, CSN (endast bidragsdelen), underhållsbidrag/underhållsstöd, aktivitetsersättning, bostadstillägg (räknas endast för ålderspensionärer) eller föräldrapenning med anställning i grunden. Sökande ska kunna styrka sin inkomst 6 månader från inflyttningsdatum. Försörjningsstöd, bostadsbidrag och CSN (lånedelen)godtas ej.

Hyresvärden godkänner inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. Hyresvärden har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Hyresvärden kräver att köande, medköande eller ombud varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.
Den person som står på första plats i kön och tackar ja till lägenheten måste inom 2 dagar komplettera ansökan med:
- 3 senaste lönespecifikationerna + nyutfärdat anställningsintyg
- Pensionsunderlag eller
- Intyg som stärker dina övriga inkomster

Du måste vara inloggad på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.