Engelbrektsgatan 3 C, Trelleborg

Trelleborg, Trelleborg tätort, Trelleborg Centrum

75 personer har hittills anmält sitt intresse

Boplats Syd reserverar sig för att kartan kan visa fel.

Beskrivning


Bostadskvarteret består av tre fastigheter som bildar en naturlig inramning till den stora gården med lekplats och ytor för avkoppling. Ett trivsamt boende med gångavstånd till centrum. I omedelbar närhet finns också lasarett och tandklinik.

Varmhyra

Särskilda krav

  • Ålderskrav: Min 18 år
  • Antal boende: 1 - 2
  • Inkomstkrav: Minst 1.5 ggr hyran
Krav på inkomsttyp (?)
  • Anställning/Eget Företag
  • Pension
  • A-kassa
  • Försäkringskassa
  • Försörjningsstöd
  • Studiemedel
  • Annan
Den här lägenheten förmedlas i första hand till sökande med överförd kötid från TrelleborgsHem.
För att kunna söka lägenheten skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 1,5 gånger månadshyran. Om lägenheten har kallhyra gäller 1,75 gånger hyran.

Krav som hyresvärden ställer
För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.
Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran. Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Hyresvärden kräver att köande, medköande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Hyresvärden godkänner
Som inkomst räknas lön från anställning, försörjningsstöd (intyg utfärdat av Trelleborgskommun efter genomförd utredning), sjukpenning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, inkomst av kapital och studielån/CSN. Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas. Hyresvärden godkänner etableringsersättning och etableringstillägg under förutsättning att det kvarstår minst 12 månader av etableringsplan från inflyttningsdag räknat. Kapital motsvarande minst tre årshyror i kombination med minst 30% av inkomstkravet godkänns också. Tre månaders deposition kan komma att krävas vid osäker inkomst.
Hyresvärden godkänner upp till 5000 kr i skuldsaldo och/eller max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte
Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga hyresskulder eller andra skulder till TrelleborgsHem eller annan fastighetsägare godkänns. Du måste ha goda boendereferenser. Hyresvärden godtar inte borgensman.

Övrig information
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 2 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 6 personer. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.


Intyg som styrker din inkomst och kan komma att begäras
Nyutfärdat (max två månader gammalt) anställningsintyg och dina tre senaste lönespecifikationer, alternativt andra intyg som styrker din inkomst (ex beslut/intyg från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) kommer att krävas. Vid etableringsersättning krävs uppvisande av etableringsplan och gjorda utbetalningar från Försäkringskassan.
Vid eget företag ska en kopia på senast inlämnade deklaration till Skatteverket lämnas in, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året ska bifogas och företaget ska ha varit verksamt i minst ett år så att deklarerad inkomst syns i kreditupplysningen. Dessutom ska kopia på aktuellt registreringsbevis uppvisas.

Du måste vara inloggad på Boplats Syd och stå i lägenhetskön för att kunna göra en intresseanmälan.

Står du inte i kö ännu? Då kan du gå till registreringen.