Hoppa till innehåll

Om Boplats Syd

"Vår vision är att vara det självklara valet för både bostadssökande och hyresvärdar." 

Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling med ett regionalt uppdrag. Bolaget är helägt av Malmö Stad och har som syfte att skapa en effektiv hyresmarknad, att främja bostadsförsörjningen och underlätta för inträde på bostadsmarknaden. 

Boplats Syd arbetar för att underlätta rörligheten mellan kommunerna och förmedlar hyresrätter från över 60 privata och kommunala hyresvärdar i stora delar av Skåne och i delar av Blekinge.

Förmedling av hyresrätter sker i ett enkelt och transparent system fritt från diskriminering. Lägenheter tilldelas den sökande med längst kötid som uppfyller de krav hyresvärden satt.

Flicka med hörlurar sitter i ett fönster med en platta

 

Boplats Syd i siffror

Boplats Syd förmedlar 37 bostäder varje arbetsdag.
Under 2020 har vi förmedlat 9 294 bostäder i 20 skånska kommuner. Det här betyder att vi varje arbetsdag har kunnat ge 37 personer beskedet att de fått en bostad genom oss. I många fall handlar det om personer som får sin allra första egna bostad och kan inleda en viktig fas av sitt liv. 

Antalet medverkande hyresvärdar har under året ökat med 47% och totalt har vi genomfört förmedlingsuppdrag åt 55 hyresvärdar i 20 skånska kommuner under 2020. 

Flest bostäder, 6 763, har förmedlats i Malmö. Det innebär en ökning med 21% sedan i fjol. Den förhållandevis största ökningen finns i Eslöv. Där har antalet förmedlade bostäder ökat med 825% till 281 st.

Antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd har under 2020 ökat med 13%, från 98 464 till 111 763 personer, och antalet aktiva sökande som söker minst 10 bostäder per år har ökat till 22,5% (25 366 personer) från 19,5% under 2019. 

Medelkötiden för bostadssökande som tilldelades lägenheter under 2020 var 1 008 dagar, vilket är något kortare än 2019. Medelkötiden gick ned i Malmö, Lomma, Burlöv och Eslöv jämfört med föregående år. I Vellinge ökade medelkötiden mest under 2020 och låg på 948 dagar jämfört med 623 dagar 2019. Notera att medelkötid kan ge en missvisande bild av hur lång tid det tar att få en lägenhet. Det finns många lägenheter som förmedlas till sökande med betydligt kortare tid. 

Karta över Skåne som visar vilka kommuner Boplats Syd finns i.

Detaljerad årsstatistik

Årsredovisning

Organisation

Boplats Syd är en politiskt styrd organisation vars styrelse består av folkvalda politiker i Malmö kommun. Styrelsen utser VD som i sin tur tillsätter ledningsgrupp samt ansvarar för företagets organisation och löpande förvaltning. 

Ledningsgrupp

Du är välkommen att kontakta en medlem i ledningsgruppen via mejl enligt följande: fornamn.efternamn@boplatssyd.se.

Krister Hjelm, VD

Krister Hjelm
VD

Frans Stoops, Administrativ chef

Frans Stoops
Administrativ chef

Emelie Backman Teamchef kundtjänst

Emelie Backman
Teamchef kundtjänst

Farshid Azadfar Teamchef förmedling

Farshid Azadfar
Teamchef förmedling

Nermin Delilovic Teamchef marknad och digital utveckling

Nermin Delilovic
Teamchef marknad och digital utveckling
Föräldraledig 


Styrelse

Emelie Malm (S) Ordförande

Niclas Röhr (M) vice ordförande  

Stefan Claesson (SD) ledamot

Inger Lindbom Leite (S) ledamot

Joseph Prai (S) ledamot

Adrian Kaba (S) suppleant

Berit Landelius (S) suppleant

Martin Molin (C) suppleant